Platform voor buurtontwikkeling

@ Buurtclub Leefstijl
afbeelding van Jolanda Peper  
Verschillende doelgroepen gelegenheid bieden om gezamenlijk in de wijk elkaar te ondersteunen in het ontwikkelen en volhouden van een gezonde leefstijl. Intrinsieke motivatie van deelnemers is bepalend voor inhoud van programma. Kernwaarden: sociale ondersteuning, informeel, verbinden, gezelligheid, laagdrempeligheid: steun voor- en van elkaar