Platform voor buurtontwikkeling

Capabilities Approach: De vrijheid om te kiezen voor een waardevol leven

Foto: United Nations Development Programme (Flickr Creative Commons)

Artikel
afbeelding van Jeroen Gradener  
23 december 2016
  De Capabilities Approach streeft ernaar dat mensen in vrijheid hun leven vorm kunnen geven. Die benadering vraagt van opbouwwerkers dat ze verder kijken dan het louter faciliteren van participatieprocessen.
  •