Platform voor buurtontwikkeling

projectleider @ Kracht van Utrecht-initiatief
afbeelding van jankdg  
Mijn onderzoeksvraag luidt: “Wie gebruikt dorp/kern als 5-10 minuten-wijk?” Een wijk of dorp bestaat meestal uit buurten. Toelichting 1. Wat betekent onderzoek met volwassenen uit de wijk? Antwoord: We hanteren principes uit Citizen Science / burgerwetenschap. Die wetenschap gaat alleen uit van de kennis en ervaring/beleving van bewoners en ondernemers. De kennis van experts of de overheid laten we in eerste instantie buiten beschouwing, evenals de kennis en beleving van kinderen onder de 18. We willen volwassen bewoners en ondernemers laten deelnemen. Doel van het onderzoek is de deelnemers bewust te maken van keuzes die bewoners en ondernemers maken, en de grootte van de keuzevrijheid. “Uitwisselen en delen van waarden: Meten = weten dat je een keuze en wat voor keuze je hebt” 2. Wat is de scope van het onderzoek? Wat is een ST-5-10 minuten wijkkaart en wat levert het onderzoek op? Antwoord: een wijk/dorp of kern waarin basisvoorzieningen/levensbehoeften in voor bewoners en ondernemers lopend en fietsend binnen 5 of 10 minuten beschikbaar, dat wil zeggen nabij zijn met Stappen en Trappen “ST”. Belangrijk product van het onderzoek zijn "ST-wijkkaarten, die door deelnemers in samenspraak met elkaar worden opgesteld. De basis voor een "ST"wijkkaartvoor de Wijk Oost is in de bijlage opgenomen. Daarnaast levert het bewoners op die bewust geworden zijn a) hoe keuzes of gebrek aan keuzes hun keuze voor ST versus andere mobiliteit bepaalt en b) de mogelijkheden van de wijk/dorp/kern beter zien. Opmerking: De vraag naar de bereikbaarheid van voorzieningen valt buiten de scope van dit onderzoek, omdat we nog niet willen weten of de stoepen of wegen, of fietsenstallingen voldoende geschikt zijn voor het lopen of fietsen zijn. 3. Waarom wil je dit gaan onderzoeken? Antwoord: Kracht van Utrecht-initiatief heeft een vorm gevonden, waarin wijkbewoners en ondernemers zich een oordeel kunnen vormen over het motief voor verplaatsingen ivm wonen & zorg, werk en recreatie/ontspanning/sport in relatie tot de kwaliteit /duurzaamheid van de wijk. 4. Hoe wil je dit gaan de onderzoeken? Antwoord: Dat willen we doen met een representatieve vertegenwoordiging van de Wijk/dorp/kern (beroep/opleiding/buurt). In deelgroepen van max 4 personen (incl. Corona-maatregelen) gaan zij - begeleid door opgeleide bewoners en ondernemers - aan de slag om ieders invulling van de ST-kaart van de wijk met elkaar uit te wisselen. Als bestuur van de coöperatie het initiatief waardeert kan zij met overeengekomen doelen, begroting en activiteitenplan subsidie/sponsorgelden verwerven om het professioneel aan te pakken. Zij is daarmee zowel beoogd initiatiefnemer als beoogd opdrachtgever voor dit onderzoek. Uit te werken in doelen en methodiek etc. Mondelinge toelichting en concept-uitwerking is beschikbaar. 5. Wat wil je bereiken met dit onderzoek? Antwoord: het vergroten van kennis over de betekenis van de wijze van verplaatsen in wonen, werken en recreëren en de kwaliteiten van de wijkdorp/kern. Dit kan leiden tot meer bewustwording om zelf actief een bijdrage te leveren aan samenredzaamheid en bijdragen aan een duurzame, groene en gezonde leefomgeving. En tot meer sociale cohesie doordat een groep mensen bezig is geweest met a) wat er allemaal al kan in de wijk/dorp/kern en wat er mist b ) hoe de wijk/dorp/kern nog beter zou kunnen worden in sociaal verbinden. 6. Sluiten jullie met deze aanpak aan op de SDG-doelen van de Verenigde Naties en het concept van Gezond Stedelijk Leven van de stad, regio en provincie Utrecht? Antwoord: Nader te beoordelen. We denken van wel, omdat de hier omschreven aanpak o.a. aansluit op Sustainable Development Goals, (SDG’s 3,8 en 13 UN). ** Doel 3: goede gezondheid en welzijn, goede voorzieningen in de buurt verbetert leefbaarheid, en ST is goed voor gezondheid ** Doel 8: waardig werk en economische groei: werk op ST- afstand van wonen (of andersom) is waardig werk, en de keuze wordt groter ** Doel 13: Duurzame steden en gemeenschappen 7. Op welke manier willen jullie verslag doen van de verworven inzichten en - daarmee – het coöperatief werken in de wijk/dorp/kern versterken? Antwoord: In een videoverslag vertellen deelnemers - met videoclipjes - waar en hoe in de wijk zichtbaar is welke inzichten zij hebben verworven. Zij geven ook aan waarom en hoe ze denken aan een vervolg, verluchtigd met foto- en videomateriaal en een globale typering/rolmodellen van alle deelne,mers Dit videoverslag wordt daarmee bouwsteen voor de Effect-evaluatie en de bron voor het onderzoeksverslag. Door de video’s wordt ook de wijkbinding heel zichtbaar.
Contact via jan@jkdg.nl