Platform voor buurtontwikkeling

Docent @ NHL Hogeschool
afbeelding van Jaap Ikink  
Als jongerenwerker en opbouwwerker ben ik actief geweest in Groningen en Friesland. Daarna heb ik in Overijssel als trainer/adviseur gewerkt. Mijn aandachtsgebieden waren Lokaal Sociaal Beleid, Vrijwilligersbeleid en wijkgericht werken. Nu ben ik docent bij de NHL Hogeschool in Leeuwarden aan de CMV-opleiding en Masteropleiding Social Work. Ik verzorg allerlei onderwijsactiviteiten en trainingen op het gebied van opbouwwerk, maatschappelijk ondernemerschap en innoveren en Welzijn Nieuwe Stijl. Naast lesgeven, ben ik ook als docent/onderzoeker verbonden aan de werkplaats Sociaal Domein Friesland, waar we sociale wijkteams ondersteunen bij gebiedsgerichte aanpak en ontwikkeling van collectieve aanpak en bewonersinitiatieven.
Transformatie in sociaal domein gaat niet zonder community werk

Foto: Patrick Rasenberg (Flickr Creative Commons)

Blog
afbeelding van Ben Koenen  
afbeelding van Jaap Ikink  
16 december 2016
Initiatieven van bewoners worden vaak gezien als niet meer dan een aanvulling op het professionele sociaal werk. Een gemiste kans, vinden Jaap Ikink en Ben Koenen. Leer professionals het echte community werk.