Platform voor buurtontwikkeling

Opbouwwerker, lid Sociaal Wijkteam @ Haarlem Effect
afbeelding van Ingrid Swakman  
Groep mensen met eten op een tafel

Foto: stock (123rf)

Interview
afbeelding van Ingrid Swakman  
16 januari 2020

Ingrid Swakman is opbouwwerker bij welzijnsorganisatie Haarlem Effect, en is deels verbonden aan een van de acht Haarlemse sociale wijkteams. Hoe doe je dat collectiviserend werken vanuit een wijkteam?