Platform voor buurtontwikkeling

Opbouwwerker, lid Sociaal Wijkteam @ Haarlem Effect
afbeelding van Ingrid Swakman  
Groep mensen met eten op een tafel

Foto: stock (123rf)

Interview
afbeelding van Ingrid Swakman  
16 januari 2020

Ingrid Swakman is opbouwwerker bij welzijnsorganisatie Haarlem Effect, en is deels verbonden aan een van de acht Haarlemse sociale wijkteams.