Platform voor buurtontwikkeling

secretaris @ Wijkplatform/Buurthuis De Hoven
afbeelding van Geert Leerink  
Realiseren van een buurthuis in de Hoven waar activiteiten plaatsvinden door een voor bewoners. Eeen wijkplatform met buurtmakers voor betrokken bewoners die particperen in verschillende ontwikkelingen en activiteiten in de Hoven als gesprekspartners voor de gemeente Zutphen