Platform voor buurtontwikkeling

Emeritus lector, Onderzoeker @ Kwartiermaken.nl
afbeelding van Doortje Kal  
Doortje Kal was van 2011 tot 2013 bijzonder lector Kwartiermaken bij Hogeschool Utrecht, aangehaakt bij het Lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning van Jean-Pierre Wilken. Sindsdien is ze als onbezoldigd expert verbonden aan dat lectoraat. Kwartiermaken staat voor het werken aan een gastvrije samenleving voor mensen met een psychiatrische achtergrond en anderen die met sociale uitsluiting te maken hebben, bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking.

Bron: Jan van Esch

Interview
afbeelding van Willeke Binnendijk  
afbeelding van Jeroen Gradener  
afbeelding van Doortje Kal  
17 oktober 2022

Een kwartiermaker maakt ruimte voor mensen die buitengesloten worden. Ook buurtmakers en opbouwwerkers streven naar een inclusieve buurt.