Platform voor buurtontwikkeling

Emeritus lector, Onderzoeker @ Kwartiermaken.nl
afbeelding van Doortje Kal  
Doortje Kal was van 2011 tot 2013 bijzonder lector Kwartiermaken bij Hogeschool Utrecht, aangehaakt bij het Lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning van Jean-Pierre Wilken. Sindsdien is ze als onbezoldigd expert verbonden aan dat lectoraat. Kwartiermaken staat voor het werken aan een gastvrije samenleving voor mensen met een psychiatrische achtergrond en anderen die met sociale uitsluiting te maken hebben, bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking.
Stelling: de zorg voor verstandelijk en psychisch beperkte bewoners kan niet worden overgelaten aan het informele buurtnetwerk

Foto: Duncan Rawlinson (Flickr Creative Commons)

Opinie
afbeelding van Femianne Bredewold  
afbeelding van Jean-Pierre Wilken  
afbeelding van Doortje Kal  
15 september 2016
De begrippen: burenhulp, nabuurschap en onderlinge zorg voor elkaar houden nauw verband met een leefbare buurt. Gemeenten zetten in op minder hulp van sociale professionals en meer op steun van buurtgenoten. Maar in hoeverre is dat haalbaar?