Platform voor buurtontwikkeling

eigenaar @ Cultuurvlinder
afbeelding van Cultuurvlinder  
Als professional in de cultuursector onder de naam Cultuurvlinder organiseer ik naast het werken voor anderen zelf culturele projecten. Deze projecten zijn kleinschalig, staan dichtbij de mensen en ik werk veelal met professionele kunstenaars en vakdocenten. Motto van mijn bedrijf is het verbinden van mensen met kunst en cultuur. Vertrekpunt is voor mij het kunstdomein. Door kunst-projecten te ontwikkelingen hoop ik de wijk mooier te maken en mensen positieve energie te geven.
Workshop storytelling & structuurdruk met docenten Pieternel de Winter en Stefanie Scholte, Florence najaar 2022 (niet de kerstworkshop uit het verhaal)

Fotograaf: Susan de Kruiff

Praktijkverhaal
afbeelding van Cultuurvlinder  
17 januari 2023

In Bakkie Kunst ontmoeten Haagse senioren elkaar en zetten ze persoonlijke verhalen om in kunst.

Praktijkverhaal
afbeelding van Cultuurvlinder  
16 maart 2021

Kunst verbindt en kan juist voor mensen met een klein netwerk een springplank zijn om anderen te ontmoeten.