Platform voor buurtontwikkeling

wethouder @ gemeente Sluis
afbeelding van Cees Liefting  
Ik ben bestuurlijk actief in het brede sociaal domein en ervaar dat een groot deel van de professionals zich vooral richt op hulp en begeleiding aan individuele inwoners, dit terwijl er voor een aantal zorg- en hulpvragen er ook een goed welzijnsantwoord kan zijn. Ik pleit voor het ontwikkelen van een activiteitenaanbod om de beweging te maken naar een meer collectieve benadering van vraagstukken.