Platform voor buurtontwikkeling

@ Zeewaardig
afbeelding van Bob Knoester  
Ik ben een idealist en ondernemer. Ik betrek bewoners bij het maken van hun stad omdat ik denk dat dat nodig is om samen grote vraagstukken op te lossen. Ik heb ca 10 jaar ervaring, met een eigen burgerinitatief, als onderzoeker en schrijver over burgerinitatieven en als sociaal ondernemer / adviseur voor oa gemeenten en woningcorporaties. Nu werk ik bij een ontwerpbureau aan een toolkit waarmee actieve bewoners zelf een wijkvisie kunnen maken. Met de beste tools die wij zelf hebben gebruikt kunnen zij met interviews, analyse en cocreatie werken aan een toekomstvisie van hun wijk.
Contact via bob@zeewaardig.com