Platform voor buurtontwikkeling

onderzoeker @ Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Pluryn
afbeelding van Annica Brummel  
De buurt is een belangrijke plek om je thuis te voelen en sociale contacten met anderen zijn hierbij van belang. Voor sommige mensen is het niet vanzelfsprekend om contacten te maken of onderdeel te zijn van groepen. Soms heeft dat te maken met individuele aspecten, zoals straatangst of verlegenheid. Maar vaak heeft het ook te maken met de context, zoals beeldvorming van anderen. Om te zorgen dat de buurt voor iedereen een fijne plek is om je thuis te voelen is het dus van belang om aandacht te hebben voor individu en context. Ik heb lange tijd in het opbouwwerk gewerkt, eerst als opbouwwerker en later als projectleider, onder andere bij Bindkracht10 in Nijmegen. Ik werk nu als onderzoeker bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en als onderzoeker bij Pluryn. Op beide plekken houd ik me bezig met de thema's 'sociale inclusie' en 'wijkgericht werken'.
Ik ben maar een vrijwilliger

Foto: stock (iStock)

Blog
afbeelding van Annica Brummel  
19 september 2019
Vrijwilligerswerk is hot! Of toch niet? Annica Brummel overdenkt de waarde van vrijwillige inzet en de spanning die dit oplevert in relatie tot de standaard binnen de samenleving: het hebben van een betaalde baan.
Sociale inclusie in de wijk

Foto: stock (123rf)

Blog
afbeelding van Annica Brummel  
16 juli 2019

Wat is sociale inclusie eigenlijk? Buurtwijs-blogger Annica Brummel verkent de term en de rol die bewonersgroepen hierbij kunnen spelen.
  •