Platform voor buurtontwikkeling

senior adviseur @ Movisie
afbeelding van Annette van den Bosch  
Sociale wijkteams en beproefde methoden: het kind en het badwater

Foto: Nina Helmer (Flickr Creative Commons)

Opinie
afbeelding van Silke van Arum  
afbeelding van Annette van den Bosch  
afbeelding van Marijke Booijink  
21 april 2016
Politiek Den Haag zet in op de participatiesamenleving. Maar wie denkt dat sociale interventies juist nu gouden tijden beleven, heeft het mis. De aansluiting met de sociale wijkteams komt nog niet tot stand.
  •