Platform voor buurtontwikkeling

Verhalen van buurtmakers over de keuzes die zij maken, wat hen drijft en hoe ze hun werk vormgeven.

Onbekend maakt onbemind? Buurtwijs duikt deze zomer in haar archief op zoek naar artikelen over wederzijds begrip en contact tussen buurtbewoners. Deze week 5 tips om burgerinitiatieven toegankelijk te maken voor iedereen. 

 

‘Gezellig’, kan het nog Nederlandser? Een verschil in beleving van een zogenoemde achterstandswijk door jongeren, die hun buurt leuk en gezellig vonden, was aanleiding voor het promotieonderzoek van Patricia Wijntuin.  

Onbekend maakt onbemind? Buurtwijs duikt deze zomer in haar archief op zoek naar artikelen over wederzijds begrip en contact tussen buurtbewoners. Deze week: een volksopera brengt mensen bij elkaar.

Hoe kunnen we creatief omgaan met de anderhalve meter in onze buurthuizen, culturele instellingen, cafés, buurtjes en openbare ruimte? We delen drie voorbeelden van mooie acties van buurtmakers. 

 

 

Onderweg naar de supermarkt, tijdens een lunchwandeling of een lange autorit: een podcast luisteren kan overal! Buurtwijs maakte een selectie van podcasts die je onderweg bijpraten, inspireren en aan het denken zetten over ontwikkelingen in het sociaal domein. 

 

In een aantal Haagse wijken zijn community builders actief. Hoe verhouden zij zich tot andere wijkprofessionals en wat is hun toegevoegde waarde? Het lectoraat grootstedelijke ontwikkeling van de Haagse Hogeschool deed onderzoek naar deze nieuwe functionaris in gemeentelijke dienst.

Door de coronamaatregelen vieren veel mensen thuis vakantie én werken veel mensen nog thuis. Daardoor wordt er een flinke stijging aan overlastmeldingen verwacht. Buurtbemiddelende organisaties adviseren om spanningen snel in de kiem te smoren en op tijd aan de bel te trekken. 
 

Vanaf het moment dat we in quarantaine moeten houdt sociaal werker Roselien Ramkhelawan een dagboek bij over wat dit betekent voor haar werk. Na 12 weken gaan de deuren van het buurtcentrum langzaam weer open.

Wat is de rol van woningcorporaties bij het ondersteunen van buurtbewoners met een verhoogde kwetsbaarheid? Leonie Heezen en Roderik Wijma van Bo-Ex vertellen.