Platform voor buurtontwikkeling

In het Haagse Segbroek namen bewoners initiatief tot een wijkfeest. De samenwerking met bestaande organisaties was niet vanzelfsprekend en kwam traag op gang. De al actieve bewoners behoorden niet tot de doelgroep van het welzijnswerk.

Pas afgestudeerden ondersteunen bewonersinitieven in een trainingsprogramma. Met een praktische aanpak krijgen buurtinitiatieven meer kans op succes.

Ook voor buurtinitiatieven is het steeds belangrijker dat zij hun maatschappelijke waarde kunnen aantonen. De vraag is: hoe pak je dit aan? Karine Godthelp legt uit hoe het berekenen van de SROI in zijn werk gaat.

Crowdfunding is een alternatief financieringsinstrument waarbij de ‘crowd’, een grote groep mensen, met kleine donaties een (start)kapitaal realiseren. 

Maexchange

Maexchange

afbeelding van Redactie  
Instrument
19 januari 2016

De MAEXchange is een instrument waarmee je de maatschappelijke waarde van je initiatief visueel maakt in een online profiel.