Platform voor buurtontwikkeling

Hoe zorg je dat de doe-energie in de buurt niet verslapt of verdwijnt? Met de BRUISmethode wordt een goed idee ook werkelijkheid.

Amsterdam Zuid-Oost

Amsterdam Zuid-Oost (foto Karen Eliot, Flickr Creative Commons)

In de Koornhorst in Amsterdam Zuid-Oost kwamen oudere bewoners zelf in de benen: sfeer en relaties in de flat verbeterden aanzienlijk. Hoe kon dat?

Vijf community builders geven een communityboost in wooncomplexen van ouderen. De bewoners worden ondersteund in het ontwikkelen van activiteiten en groeien zo zelf uit tot community builder.

In het Haagse Segbroek namen bewoners initiatief tot een wijkfeest. De samenwerking met bestaande organisaties was niet vanzelfsprekend en kwam traag op gang. De al actieve bewoners behoorden niet tot de doelgroep van het welzijnswerk.

John McKnight (1935) is de drijvende kracht achter de Asset Based Community Developement-aanpak, waarbij wijkbewoners zelf een actieve rol spelen.

Piet Willems, opbouwwerk vanuit de basis

Foto afkomstig van Canon Sociaal Werk

    Toen Piet Willems in 2004 op 75-jarige leeftijd overleed, schreef TSS - Tijdschrift voor de Sociale Sector dat met zijn heengaan een einde leek te zijn gekomen aan het tijdperk van het onvermoeibare optimisme.

NHL Hogeschool maakte in 2005 al de keuze om generalistischer te gaan werken. In 2017 gaat de brede sociaal-werk-opleiding van start. Jaap Ikink ziet voor de toekomst ruimte voor de ‘sociaal cultureel vormer’, mits de wijk niet als dogmatisch interventiekanaal gehanteerd wordt.

ABCD (Asset Based Community Development) is een aanpak die eind jaren '80 ontwikkeld is door John McKnight. De ABCD-methode is nog steeds actueel en het begint altijd bij datgene wat al aanwezig is in een community: de bronnen.