Platform voor buurtontwikkeling

John McKnight (1935) is de drijvende kracht achter de Asset Based Community Developement-aanpak, waarbij wijkbewoners zelf een actieve rol spelen.

NHL Hogeschool maakte in 2005 al de keuze om generalistischer te gaan werken. In 2017 gaat de brede sociaal-werk-opleiding van start. Jaap Ikink ziet voor de toekomst ruimte voor de ‘sociaal cultureel vormer’, mits de wijk niet als dogmatisch interventiekanaal gehanteerd wordt.