Platform voor buurtontwikkeling

Een eigenzinnige groep ambtenaren startte in 2018 de beweging Reyeroord+. Het doel? De Rotterdamse wijk Reyeroord op een vooruitstrevende manier transformeren én daarin bewonersparticipatie koppelen aan interne verandering van de gemeentelijke organisatie.

Corona, geldgebrek en de grote opgave rond de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed dwingt gemeenten, scholen, stichtingen en verenigingen kritisch naar het eigen vastgoed te kijken. Draagt het nog bij aan de maatschappelijke doelen? Hoe kan je daarop sturen?

Rotterdam startte in 2015 met Right to Challenge (R2C) en deed de oproep aan burgers tot samenwerken en gebruiken van elkaars kracht in de uitvoering van de publieke taak. Dit leidde tot 14 challenges: van het uitdagen van een ontwerp van een straat, het groenbeheer van een park tot het schoonhouden van de markt.

Right to Challenge: stand van zaken

Foto: stock (iStock)

ThuisWageningen startte als een bewonersinitiatief en ontpopte zich tot een van de hoofduitvoerders van het welzijnsbeleid in Wageningen. Pleuni Koopman interviewde Tutku Yuksel over dit aanbestedingstraject en over de vraag: voelen jullie je nog een bewonersinitiatief?