Platform voor buurtontwikkeling

Een praatje maken, het goede voorbeeld geven, meehelpen met een huishoudelijke klus. Voor veel sociale werkers zijn dit vanzelfsprekende, maar ondergewaardeerde handelingen.

Thuis op straat

Foto: Thuis op straat

Waar TOS is daar gaat het op veel fronten daadwerkelijk beter met de kinderen. Peter Steenbergen vertelt over de worsteling tussen trouw blijven aan je identiteit als initiatief en meebewegen met de eisen vanuit de overheid.

De wijk in met ouderen met dementie

Foto: Ontmoetingscentrum De Pijp

Een dementievriendelijke buurt is een buurt met oog en oor voor buurtbewoners met dementie en hun mantelzorgers. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar niets is minder waar. Mensen met dementie zijn zelden zichtbaar en schaamte en ongemak in de omgang met deze ouderen spelen ook een rol. Het Ontmoetingscentrum in de Amsterdamse Pijp heeft hier iets op gevonden.  

Met Thuis op Straat wilde Ton Huiskens het welzijnswerk radicaal veranderen. ‘Ik wilde stappen kunnen zetten in het verbeteren van het werk.’Er volgde zelfs belangstelling vanuit wetenschappelijke hoek.

Beschouwen sociaal werkers interventies als een keurslijf of juist als een methodische verrijking?  Marcel van Engelen, Peter Rensen en Marcel Ham gingen langs bij vijf interventies om antwoord te vinden op deze vraag.