Platform voor buurtontwikkeling

Uit de eerste Monitor Zorgzame Gemeenschappen blijkt dat bewonersinitiatieven van onmisbare waarde zijn, maar dat financiering een uitdaging blijft.

Sociaal werk, uitgedrukt in euro’s, levert meer op dan het kost. Direct en indirect draagt sociaal werk bij aan vermindering van zorggebruik, een gezonder en productiever arbeidsaanbod en een betere kwaliteit van leven. Er is niet zoiets als ‘one best way of social work’, want zowel bij preventieve als meer curatieve aanpakken maakt sociaal werk echt een verschil. Dat is de belangrijkste conclusie van het onderzoek dat onderzoeksbureau SEOR in opdracht van Sociaal Werk werkt! uitvoerde.

Crowdfunding door burgers voor lokale maatschappelijke projecten neemt laatste jaren aanzienlijk toe. Hogeschool van Amsterdam deed er onderzoek naar en bundelde de uitkomsten in het eerste civic crowdfunding monitor.