Platform voor buurtontwikkeling

Kennisplein Sociale basis

Onderzoek en visiestukken over de sociale basis. Publicaties die onderzoek en praktijk verbinden.

Buurt voor iedereen

Foto: stock (123rf)

Een buurt voor iedereen

Publicatie over vijf onderbouwde kenmerken

Publicatiedatum: 23 juli 2019

Movisie-adviseurs Anne-Marie van Bergen en Hilde van Xanten beschreven vijf kenmerken van een buurt voor iedereen. Daarvoor keken ze naar wat er al gebeurt in Nederland en combineerden dit met wat in de literatuur beschreven is.

 

De buurt speelt een belangrijke rol in het alledaagse leven van jongeren. In dit proefschrift stond de vraag centraal welke betekenis buurten als Kanaleneiland en Hoograven hebben voor Marokkaans-Nederlandse jongeren en welke
binding zij ervaren met de buurt.

Publicatiedatum: 1 juni 2019

In Maasstad aan de monitor geeft de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken een overzicht van de onderzoeken die zij de afgelopen jaren hebben uitgevoerd op basis van het Rotterdamse Wijkprofiel. Het Wijkprofiel is het monitoringsinstrument van de gemeente Rotterdam om in kaart te brengen hoe de stad en de wijken ervoor staan op het sociale, fysieke en veiligheidsdomein. 

In Rotterdam, net als in veel andere Nederlandse gemeenten, doen burgers steeds vaker aan digitale buurtpreventie. In buurtveiligheidsgroepen, zoals een zelf opgerichte WhatsAppgroep of een buurtgroep in de Veilige Buurtapp werken zij samen aan de veiligheid in de buurt. Alerte burgers, meer veiligheid? Hogeschool InHolland onderzocht de werking van digitale buurtpreventie.

Beleid- en actieplan 2019 - 2020 van de gemeente Venlo

Notitie van de gemeente Leiden uit 2019 over nieuwe werkwijze om de sociale basis te versterken.

Kringloopwinkel sociaal knooppunt in de wijk

Foto: stock (123rf)

Kringloop, het sociale knooppunt van de wijk

Groningen ervaart de kracht van klein

Publicatiedatum: 4 december 2018

Onlangs vierde Groningen het Feest van de Democratie, een bewonersconferentie over de doorontwikkeling van het Gebiedsgericht Werken in Groningen. Het verhaal van de Oude Bieb mocht daarin niet ontbreken.

Right to Challenge: stand van zaken

Foto: stock (iStock)

Publicatiedatum: 22 november 2018

Eindelijk is er een actueel landelijk overzicht van de ontwikkelingen op terrein van Right to Challenge! Deze wordt voortaan tweemaal per jaar bijgewerkt. Lees hier de eerste bevindingen.

Deze verkenning gaat over toenemende diversiteit naar herkomst van de inwoners van Nederland. Het doel van deze verkenning is om deze nieuwe realiteit empirisch beter in beeld te brengen.

Dit boek beschrijft hoe inwoners van van het Brabantse dorp Hoogeloon een zelfredzame gemeenschap creëren waar iedereen aan mee mag doen.