Platform voor buurtontwikkeling

Kennisplein Sociale basis

Onderzoek en visiestukken over de sociale basis. Publicaties die onderzoek en praktijk verbinden.

Publicatiedatum: 14 december 2020

Ontmoetingen tussen mensen die van elkaar verschillen in afkomst en religie worden op allerlei plekken in Nederland georganiseerd. Dit is een beproefde methode om onder andere vooroordelen tegen te gaan en scheidslijnen tussen groepen te overbruggen. Maar hoe en wanneer werkt dit?

Burgercollectieven kunnen een belangrijke rol spelen in de transitie naar een duurzamer en rechtvaardiger samenleving. Voorwaarde hierbij is dat ze veerkrachtig kunnen doorgroeien door zelf uitdagingen rond interne organisatie en ledendynamiek op te pakken, zo blijkt uit dit onderzoek van Institutions for Collective Action. 

puzzelstukjes ontmoeten elkaar passend

Hoe wordt een leegstaande school een buurtbedrijf?

Bewoners creëren een zelfvoorzienende ontmoetingsplek

Publicatiedatum: 1 december 2020

Wederzijds onbegrip hoeft geen reden te zijn om te stoppen, aldus Rudi Theunissen. Als welzijnswerker ondersteunde hij een groep bewoners in Almelo om een ontmoetingsplek te creëren. Met hem blikken we terug op dit proces.

Sociaal werker anno 2020

Onmisbaar voor de kwaliteit van onze samenleving

Publicatiedatum: 3 november 2020

Sociaal werk is een beroep dat door een brede groep beroepskrachten wordt uitgevoerd. Om meer inzicht te krijgen in deze beroepsgroep, maakten ze bij Movisie een schets van sociaal werkers anno 2020.

Hartje voor solidariteit en stift met twee kanten (dikke en dunne punt)

Met wie ben jij solidair?

De warme en koude kant van solidariteit

Publicatiedatum: 22 oktober 2020

Als sociaal werker probeer je de solidariteit tussen mensen te versterken en dat is best een grote taak. Wat verstaat Monique Kremer, hoogleraar actief burgerschap, onder solidariteit en hoe kunnen we die versterken?

gebalde vuisten in de lucht, kracht uitstralen

Krachtpunten in de wijk

Meer eigenwaarde en onderlinge acceptatie

Publicatiedatum: 15 oktober 2020

Wijkinitiatieven die krachten uit de buurt samenbrengen, hebben in korte tijd en met weinig middelen al veel maatschappelijke waarde gecreëerd, blijkt uit een verkenning van Impuls werkplaats van het Radboudumc. Wat is er nodig om dit te blijven doen?

Investeer nu in de sociale basis

Investeer nu in de sociale basis

En voorkom hoge zorgkosten later

Publicatiedatum: 24 september 2020

Het belang van de sociale basis wordt breed gedeeld, maar over de benodigde investeringen in deze basis is het laatste woord nog niet gezegd.

Publicatiedatum: 22 september 2020

Kringloopwinkels met een buurthuisfunctie zijn van grote waarde voor de wijken waar ze gevestigd zijn, in het bijzonder voor kwetsbare inwoners. Dat blijkt uit het rapport ‘Een sociaal kloppend hart. De maatschappelijke betekenis van kringloopwinkels met een buurthuisfunctie van Schroeder van der Kolk’.

Publicatiedatum: 9 september 2020

Nota voor de sociale basis in de nieuwe gemeente Groningen uit 2020

Podcasts over het sociaal domein

Podcasts over het sociaal domein

Luistertips voor onderweg

Publicatiedatum: 4 augustus 2020

Onderweg naar de supermarkt, tijdens een lunchwandeling of een lange autorit: een podcast luisteren kan overal! Buurtwijs maakte een selectie van podcasts die je onderweg bijpraten, inspireren en aan het denken zetten over ontwikkelingen in het sociaal domein.