Platform voor buurtontwikkeling

Publicatie
21 januari 2021

Waar knelt en schuurt het huidige beleid voor wijkaanpak? We belichten drie rapporten die - dankzij de bijdrage van bewoners en community builders - een schat aan goede voorbeelden en aanbevelingen delen.

Mensen met rugzakken
Artikel
afbeelding van Movisie  
15 december 2020

De Kennis- en Onderzoeksagenda Sociaal Werk geeft sociale werkers houvast om de urgente maatschappelijke vraagstukken te helpen oplossen en om van meerwaarde te zijn én blijven voor mensen die ondersteuning hard nodig hebben.

verbinden over koffie
Instrument
afbeelding van LSA bewoners  
10 december 2020

Buurtinitiatieven maken wijken bruisend en brengen bewoners samen. Maar, deze initiatieven blijken ook invloed te hebben op het verminderen van eenzaamheid. Kennis hierover is nu gebundeld in een openbare Toolkit Betrokken Buurten.

deelnemers vorig jaar op het podium bij het buurt film festival in Amsterdam
Interview
afbeelding van Rob van Veelen  
8 december 2020

Amsterdamse filmmakers - jong, oud, met of zonder ervaring en budget - hebben films gemaakt over hun buurten. Deze films worden vertoond op het Buurtfilm Festival. ‘Buurtfilms verbinden en emanciperen’, aldus de oprichter Kibret Mekonnen.

stad van papier
Artikel
afbeelding van Daan de Bruijn  
3 december 2020

Het goed gaat met onze leefbaarheid en veiligheid. Althans, in een groot deel van Nederland. Door onze kennis te verbinden kunnen we ook buurten waar het minder goed gaat een duurzame duw in de rug geven. Doe jij mee?