Platform voor buurtontwikkeling

Wonen+

Meer contact en verbinding in Breda
Artikel
afbeelding van Redactie  
25 juni 2019
Wonen plus

Foto: stock (123rf)

Hoe zorg je ervoor dat mensen blijven plakken in een doorstroomwijk? In Breda hebben ze met Wonen+ daar iets op gevonden.

 

 

Ise Hontelé is zonder twijfel een van de actiefste bewoners in de Bredase wijk Kesteren Muizenberg. Via het project Wonen+ kreeg ze voorrang op een woning. In ruil daarvoor doet ze vrijwilligerswerk in de wijk en heeft ze een maatjesproject voor 65-plussers opgezet. ‘Het is een heel mooie manier om nieuwe contacten op te doen in de wijk’, vertelt ze.

Mensen die staan ingeschreven als woningzoekend kunnen via woningcorporaties Alwel en Laurentius voorrang krijgen bij de toewijzing van een sociale huurwoning in de buurten Kesteren en Muizenberg. Voorwaarde is dat zij een project opzetten waar bewoners wat aan hebben of aansluiten bij bestaande initiatieven in de buurt.

‘Kesteren Muizenberg was een doorstroomwijk waar mensen vaak anoniem woonden’, vertelt Dimphy Voermans, teammanager Gebiedsteams bij Alwel. ‘In een andere wijk in Breda hadden we een vergelijkbaar project. We toetsten of er ook in deze wijk animo was en vonden al snel genoeg enthousiaste mensen om er een begin mee te maken’, zegt Voermans.

Vrijwilliger

Ilse Hontelé: ‘Ik woonde in Spanje toen ik voor het eerst van Wonen+ hoorde. Ik wilde graag terug naar Nederland. Wonen+ was mijn kans. Door mij in te zetten als vrijwilliger voor het project Wonen+ Kesteren Muizenberg kon ik voorrang krijgen op een woning. Ik wilde een maatjesproject voor 65-plussers opzetten. Dat project loopt inmiddels goed.’

‘Maatje word je voor minimaal een jaar. Het is de bedoeling dat het contact een meerwaarde heeft voor zowel de 65-plusser als diens maatje’, legt Hontelé uit. ‘Onlangs heb ik bijvoorbeeld een man van in de 90 gekoppeld aan een man van 66. Zij leggen nu wekelijks een kaartje en halen daar allebei veel plezier en voldoening uit. Dat is een mooi resultaat.’

Elkaar leren kennen

Inmiddels is er een veelheid aan projecten in Kesteren Muizenberg. Een jongen laat bijvoorbeeld jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar kennismaken met het mixen, masteren en opnemen van muziek. Daarnaast is hij aanspreekpunt voor jongeren in de buurt en ondersteunt en begeleidt hij muziekoptredens. Verder zijn er theaterlessen, Arabische les, een voorlichtingsproject over verslavingen, een ouder/kind-ochtend, een kookproject, knutselmiddagen en buitenspeelmogelijkheden voor kinderen.

We zien dat mensen zich verantwoordelijk gaan voelen voor hun eigen wijk

Wonen+ heeft duidelijk effect in de wijk. ‘Mensen weten elkaar makkelijker te vinden’, zegt Hontelé. ‘Bijvoorbeeld bij zo’n kookproject in het buurthuis. Daar komen veel mensen op af en die leren elkaar zo ook beter kennen.’ Voermans bevestigt dit: ‘Er ontstaat veel meer onderlinge verbinding in de wijk. Het kan buurtbewoners helpen tegen eenzaamheid. En we zien dat mensen zich verantwoordelijk gaan voelen voor hun eigen wijk.’

Aanrader

Voermans vindt een project als Wonen+ zeker een aanrader voor andere corporaties. ‘We zien dat mensen zich veel meer verbinden en dat kansrijke bewoners langer in de wijk blijven wonen.’ Het project is met name geschikt voor kleinere wijken of een complex, denkt Voermans. ‘Het moet overzichtelijk blijven. Je gaat kijken naar de motivatie van de bewoners: wat heb jij ons en je medebewoners te bieden? Vanuit die motivatie kunnen mooie dingen ontstaan.’

De vrijwilligers van de selectiecommissie hebben een bijzondere plek in het project. Zij selecteren de kandidaten, voeren selectiegesprekken en coachen de Wonen+-ers. Voermans: ‘De selectiecommissieleden investeren úren in Wonen+. Zonder hen geen succesvolle projecten.’
 
Dit artikel verscheen eerder op de site van AEDES, vereniging van woningcorporaties.

Lees meer over: