Platform voor buurtontwikkeling

Wat zijn de kenmerken van een bezielde wijkprofessional?

Over motivatie, creativiteit, bezieling en reflectief vermogen
Blog
afbeelding van Dieneke van Dijken  
14 februari 2017
Wat zijn de kenmerken van een bezielde wijkprofessional?

Foto: Luci Correia (Flickr Creative Commons)

 

Controle, regeldruk en complexe problemen belemmeren het werk van wijkprofessionals. Toch zijn er professionals die er in slagen om daaromheen te werken. Wat doen ze anders dan anderen?

 

Sommige professionals (bij wooncorporaties) lukt het om, ondanks belemmerende regels of complexe problematiek, een snelle, creatieve of ‘simpele’ oplossing te vinden voor een probleem dat in eerste instantie niet gemakkelijk oplosbaar lijkt. Zoals Mohamed Acharki, van woningcorporatie Zayaz. Door goede banden met het lokale openbaar vervoer regelde hij dat één van zijn bewoners gratis mocht reizen voor sollicitaties, waardoor diegene kon solliciteren en vervolgens een baan vond. Of Lilianne Janssen van WoonPartners: zij regelde dat een bewoner met een psychische handicap, die een gevaar vormde voor zijn buren, direct overgeplaatst kon worden naar een woning via de GGZ.

Bezielde professionals hebben een helder doel en een intrinsieke motivatie

Wat kenmerkt deze professionals? Om daarachter te komen hebben Harry Vlaar en ik voor het boek De Bezielde Corporatie 12 medewerkers uit de corporatiesector geïnterviewd, van directeur tot huismeester. We kozen deze professionals omdat we zagen dat zij bezield in hun werk staan. Uit onze gesprekken bleek dat zij het verschil kunnen maken omdat ze een helder doel voor ogen hebben en daaraan vasthouden. Dat kan bijvoorbeeld zijn: zorgen dat mensen een fijn thuis hebben. Wonen is immers een basisbehoefte en zelfredzaamheid van mensen kan pas tot stand komen wanneer zij een dak boven hun hoofd hebben. Vanuit de verbinding met een dergelijke doelstelling zijn deze professionals elke dag intrinsiek gemotiveerd om hier wat aan te doen.

Ze krijgen andere professionals bereid om mee te helpen

Daarnaast valt op dat deze professionals in verbinding staan met collega’s (binnen en buiten de organisatie) en bewoners, waarbij vertrouwen de basis is. Via deze vertrouwde contacten maken ze het mogelijk om, op de scheidslijnen van diverse disciplines en organisaties, oplossingen te vinden voor complexe situaties. Op basis van hun verbinding met anderen krijgen zij het voor elkaar dat die anderen bereid zijn om een stukje op te pakken buiten hun eigen discipline.

Bezielde professionals zijn reflectief

Een ander punt is dat deze professionals zichzelf blijven ontwikkelen. Ze werken bijvoorbeeld aan de patronen in hun eigen gedrag waar ze niet tevreden over zijn. Neem bijvoorbeeld Henry de Miranda, die als manager dacht dat hij alles moest weten en daarmee veel druk op zichzelf legde. Ze leren uitgaan van hun eigen onderbuikgevoel en worden zich er zodoende van bewust dat ze soms iets doen alleen omdat de procedure dit voorschrijft of omdat de baas dit zo wil. Dit gold voor buurtbeheerder Michael die bij alles wat hij deed de belangrijke check deed: behandel ik nu mensen zoals ik zelf behandeld wil worden? Deze check bij jezelf is ontzettend belangrijk omdat het vaak zo is dat onderliggende angsten, frustraties of schuldgevoelens het uiteindelijke gedrag bepalen. Dergelijke persoonlijke worstelingen kunnen de goede voornemens om de bewoner voorop te zetten direct ondermijnden. Mensen die luisteren naar dit onderbuikgevoel, die dit in zichzelf oplossen, (in plaats van het bij een ander op het bordje te leggen), die staan in verbinding met zichzelf en groeien elke dag. Zij maken het verschil voor bewoners.

Deze bezielde professionals volgen hun intuïtie en maken gebruik van creativiteit en vakmanschap. Dat zijn kwaliteiten die  in veel publieke organisaties onderbelicht zijn, omdat de focus daar vooral ligt op de harde kant van het organiseren: top down beheren van financiën, vastgoed, processen en human resources (de term alleen al), oftewel het streven naar zoveel mogelijk efficiëntie. Deze hang naar controle en grip levert angst op in de organisatie en dat is een slechte voedingsbodem voor het ontwikkelen van je vakmanschap, het stimuleren van creativiteit en het maken van echte verbindingen, zaken die nu juist zo nodig zijn.

Kortom, verbinding is het sleutelwoord, op verschillende niveaus. En een corporatie in verbinding staat als een huis. Meer dan ooit gaat deze tijd over het maken van echte verbindingen, met onze intenties, met elkaar en met onszelf.

Dieneke van Dijken, lid van coöperatie Blessinc en coauteur De Bezielde Corporatie

Lees meer over:
afbeelding van Dieneke van Dijken  

Dieneke van Dijken

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(41, 76, 73)">Dieneke zet zich in voor meer bezieling, eigenaarschap en zingeving en is de aut

Reageer op dit artikel

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.