Platform voor buurtontwikkeling

Wat verdient een buurtinitiatief?

Blog
afbeelding van Milou Althof  
2 november 2016
Wat verdient een buurtinitiatief?

Foto: Tax Credits (Flickr Creative Commons)

 

Buurtinitiatieven worden doorgaans vol lof ontvangen. Toch is het nog steeds lastig voor ze om financiering te vinden. Vooral voor zakelijke leiding en zelfgekozen ondersteuning is weinig geld beschikbaar. Kan dat ook anders?

 

Buurtinitiatieven kunnen rekenen op veel sympathie. Gemeenten zijn trots op buurtbewoners die op een succesvolle manier hun wijk verbeteren. En ook in de buurt vinden bewoners groot draagvlak. Maar zodra er financiering nodig is, gebeurt er iets vreemds. De sympathie voor deze plannen blijft, maar financiële partners komen niet met geld over de brug. Hoe kan dat? En nog belangrijker: hoe kan het wel?

Alleen ondersteuning voor vernieuwende initiatieven en binnen beleidskaders

Buurtinitiatieven passen niet in de bestaande hokjes. En als ze niet precies binnen de kaders van beleidsvelden passen, kunnen ze geen aanspraak maken op subsidies of bestaande geldstromen. Bij de gemeente aankloppen voor financiering van een initiatief wordt daardoor moeilijk.

Ook fondsen maken het bewoners lastig. Fondsen zoeken vernieuwende initiatieven, die tegelijkertijd precies passen bij hun eigen focus en veel garantie geven op succes. Voor een bewonersinitiatief is het moeilijk om te voldoen aan deze opgelegde eisen van het fonds. Ook richt een fonds zich vaak op het rendement van hun investering. Fondsen investeren in een nieuw podium, computers of een website. Lekker concreet en telbaar. Zij investeren minder snel in kosten die samenhangen met het proces, zoals een zakelijk leider, zelfgekozen ondersteuning of kennisdeling. En juist daar hebben buurtinitiatieven behoefte aan.

Voor de bank zijn bewonersinitiatieven niet interessant

Nog lastiger is het om geld te lenen bij een bank vanwege de hoge eisen die zij stellen aan een businesscase. Bovendien zijn resultaten van een bewonersinitiatief vooraf (en achteraf) moeilijk aan te tonen en ontbreekt het vaak aan eigen vermogen. Investeren in een goed plan van buurtbewoners is gewoonweg niet interessant voor een bank. Het kost voor hen veel tijd om de plannen te begrijpen en te beoordelen en het gaat om te kleine bedragen.

Verzuipen in administratie

Ik durf te beweren dat we een heel aantal initiatieven niet kennen, omdat zij verzopen zijn in alle obstakels voor financiering. We spreken over ambitieuze actieve bewoners met een visie voor hun buurt. Zij pakken problemen aan, zorgen voor draagvlak en zoeken daarvoor steun bij verschillende partijen.

Bewoners willen aan de slag, niet maandenlang bezig zijn met regels, aanvragen en afwijzingen. Er gaat veel energie en enthousiasme verloren in de administratieve rompslomp die buurtinitiatieven van buitenaf opgelegd wordt.

Financiering vinden is geen hopeloze zaak

Toch is financiering van een buurtinitiatief geen hopeloze zaak. Als landelijke vereniging maakt het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) zich sterk voor een Maatschappelijke Bank die binnen de Rijksbegroting valt en die wordt gevuld met slapende tegoeden. Een bank die wèl risico’s durft te nemen en die investeert in buurtbewoners met mooie plannen.
Ook praat LSA met fondsen over het aanpassen van beleid. Hoe kunnen fondsen investeren in of op een andere manier ondersteuning bieden aan buurtinitiatieven in een vroege fase. Een fase waarin zij meer behoefte hebben aan kennis dan aan meubilair.

De Nationale Postcode Loterij financiert via het LSA bewonersinitiatieven en durft hierbij te investeren zonder vooraf precies te weten wat de resultaten zijn. Dankzij een gift van een miljoen euro kan het LSA startkapitaal bieden aan ondernemende bewonersinitiatieven. Dit startkapitaal wordt vooral gebruikt voor het financieren van dagelijkse leiding en minder voor stenen en inrichting. Nationale Postcode Loterij gelooft gelukkig in de kracht van buurtinitiatieven.

Bewoners verdienen het!

We moedigen bewonersinitiatieven aan om zelf geld te verdienen met crowdfunding of door te ondernemen. Met een verdienmodel op basis van verhuur of betaalde opdrachten zie ik verschillende BewonersBedrijven in het land steeds losser komen van subsidies. BewonersBedrijf Malburgen in Arnhem exploiteert een voormalige verzorgingsflat van 10 verdiepingen; het Bruishuis. Met verhuur van woon- en werkruimte en veel vrijwilligerswerk in plaats van uitbesteden, maakt dit BewonersBedrijf winst die vervolgens geïnvesteerd wordt in de wijk.

Het is vooral belangrijk om een strategische mix van financieringsbronnen te hebben. Op die manier hoef je niet afhankelijk te zijn van één grote subsidie of opdrachtgever. Daarover gaat de bijeenkomst Wat verdient jouw initiatief? Bewoners leren er hoe je fondsen over de streep trekt, wat slimme verdienmodellen zijn en over het enorme draagvlak dat crowdfunding oplevert. Kom op 12 november naar de bijeenkomst en geef antwoord op de vraag ‘wat verdient een buurtinitiatief?’  

Kijk voor meer informatie en voor aanmelding op: www.lsabewoners.nl/bijeenkomsten/wat-verdient-jouw-initiatief/