Platform voor buurtontwikkeling

Van een goed idee naar een bruisende buurt

Hoe houd ik het enthousiasme vast?
Instrument
afbeelding van Heleen van Praag  
12 mei 2016
Van een goed idee naar een bruisende buurt

Hoe zorg je dat de doe-energie in de buurt niet verslapt of verdwijnt? Met de BRUISmethode wordt een goed idee ook werkelijkheid.

 

Ken je dat? Je hebt iets georganiseerd in een buurt of stad en veel energie losgemaakt. Misschien was er een evenement of een project waar mensen samen aan hebben gewerkt. Of een bijeenkomst waarbij mensen elkaar hebben ontmoet en samen plannen hebben gemaakt. Maar na een tijdje zakt het enthousiasme weer weg.

Hoe zorg je dat het blijft bruisen? In Gouda zijn we onder de noemer ‘Gouda Bruist’ al langer bezig met het verbinden van mensen, ideeën en projecten. Vanuit de Goudse praktijk hebben we een methode ontwikkeld. We noemen dit de BRUISmethode. Het bruisen is dan geen eendagsvlieg meer, maar wordt onderdeel van je systeem.

We combineren hiervoor steeds vier elementen die je terugvindt in onderstaand model: het genereren van ideeën, zorgen dat vanuit de ideeën acties en initiatieven ontstaan en het organiseren van offline en online ontmoeting.  Bij elk van die elementen horen bepaalde werkvormen.

Van idee naar draagvlak

Ideeën brouwen is een geschikte werkvorm om ideeën te verzamelen en te bedenken. Alle deelnemers zijn actief betrokken en ieders inbreng is gelijkwaardig. De werkwijze genereert energie, enthousiasme, nieuwe contacten en creatieve ideeën.

In een tijdsbestek van ongeveer 2 uur kunnen alle stappen doorlopen worden: 

  1. brouwen: brainstorm in kleine groepjes
  2. gisten: verzamelen en clusteren van de ideeën van de verschillende groepen
  3. proeven: selecteren van de favoriete ideeën
  4. bottelen: uitwerken van de kansrijke ideeën
  5. schenken: presenteren van een eerste plan van aanpak

Het eindresultaat is een top-5 (of top-10) van uitvoerbare ideeën waar draagvlak voor is en namen van trekkers en helpers die de ideeën gaan uitwerken. Deelnemers zijn zelf eigenaar van hun idee en bepalen waar ze mee verder gaan.

Zorg dat er actie ontstaat

Om van idee naar actie te komen organiseer je na de ideeënbrouwerij een vervolgbijeenkomst waarbij concrete plannen worden gepresenteerd en misschien al een eerste actie wordt gelanceerd. Dat doe je door plannen niet groot en complex te maken, maar te kijken naar welke eerste stap je kunt zetten. Misschien alleen symbolisch. Ga met elkaar bloembollen planten, de buurt opschonen, iemand uit de nood helpen. Als er maar wat gebeurt!

Zorg dat er veel aandacht is voor alle acties en initiatieven die plaatsvinden. Niet alleen wat er nieuw bedacht is, maar juist bestaande initiatieven en projecten verdienen waardering. Hiervoor zijn ook de Bruispunten bedoeld (zie hieronder).

Ontmoeting inspireert en enthousiasmeert

Bruispunt is een open podium voor ideeën en initiatieven. Het is de bijeenkomst waar alles samenkomt. De plek waar mensen elkaar ontmoeten, inspireren en enthousiasmeren. Bij Bruispunt kun je ideeën lanceren, verder helpen of overnemen. Hier deel je je successen en vier je deze. Bezoekers wisselen tips en ideeën uit. Groepen en platforms die elkaar online ontmoeten, komen hier live bijeen. Dit is het moment om acties te starten of deze een extra impuls te geven.

De bijeenkomst vindt plaats met een bepaalde frequentie, bijvoorbeeld elke 2 of 3 maanden. Iedereen is welkom. Door verschillende mensen uit te nodigen om initiatieven te presenteren, komen er steeds nieuwe mensen naar Bruispunt.

Online en offline ontmoeting combineren

Je hebt naast de fysieke ontmoeting een online platform nodig om mensen, organisaties en projecten met elkaar te verbinden. Geen website met informatie, maar een community platform waar de leden zichtbaar zijn en zelf content kunnen plaatsen. De website combineer je met verschillende sociale media.

Op goudabruist.nl vind je ruim 1400 leden en meer dan 50 projecten en dit aantal groeit weer na elk Bruispunt.

Bron: Bruisen, Brouwen, Binden! handboek voor lokale community builders – Heleen van Praag, 2016

Als professional kun je een rol spelen in het aanjagen en levend houden van het proces. Als er binnen de buurt een ‘bruisteam’ is van aanjagers en verbinders kan het proces helemaal zelforganiserend worden.

Vanuit succesvolle acties en inspirerende ontmoetingen ontstaan weer nieuwe ideeën en acties en gaan steeds meer mensen meedoen. Zo houden we in Gouda het enthousiasme vast. Het bruist!

Meer weten over de BRUISmethode? De methode en de bijbehorende werkvormen staan beschreven in: Bruisen, Brouwen, Binden! handboek voor lokale community builders - Heleen van Praag, 2016. Te bestellen via bruispunt.nl

afbeelding van Heleen van Praag  

Heleen van Praag

Aanjager van Gouda Bruist, actief als bewoner en zelfstandige. Gespecialiseerd in het op gang brengen van een lokale beweging van onderop. Auteur van Bruisen, Brouwen, Binden - handboek voor lokale community builders.