Platform voor buurtontwikkeling

Tijd voor een leefbaarheidsoffensief

Socialere voorwaarden voor een menselijk bestaan
Blog
afbeelding van Marien van Schijndel  
11 december 2018
Tijd voor een leefbaarheidsoffensief

Foto: stock (123rf)

Er groeit razendsnel een onoverbrugbare tweedeling in de samenleving. Voorwaarden scheppen voor een menselijk bestaan voor iedereen, begint met een proactieve sociale aanpak, stelt Marien van Schijndel.

 

Ik lees in de Volkskrant dat kwetsbare wijken weer terug bij af zijn. Ik kijk ‘s avonds naar het journaal en ik zie een vertegenwoordiger uit de wereld van woningcorporaties, die uitlegt dat dit mede komt door landelijke beleidsmaatregelen. Even later zie ik minister Ologren reageren. ‘We zijn ervan op de hoogte, maar het aantal van 40 achterstandswijken is terug gebracht tot 20.’

Ik vond het nogal een luchthartig antwoord. Het deed me denken aan de dokter die ‘s morgens de echtgenote van een die nacht overleden patiënt bezoekt. Hij wil medeleven tonen met de vrouw, die hem vertelt over de doodsstrijd van haar man, die voor zijn laatste ademstoot erg in bed lag te zweten. De arts zegt: ‘Maar zweten is erg goed hoor, mevrouw.’ Ik zou wensen dat de minister meer urgentie uit zou stralen.

Niet alleen corporaties, maar ook opbouwwerkers moeten de noodklok luiden

Onoverbrugbare tweedeling

Want we hebben het niet alleen over 40 of 20 wijken die opvallen. Ook op het platteland vinden we, weliswaar kleiner van omvang, maar vaak even schrijnend, buurtjes en straten waar de sociale problemen zich steeds verder opstapelen. Een vergaarbak van problemen. Hoe gaan we daarmee om?

Het is een vraagstuk dat een proactieve sociale aanpak vraagt. De woningmarkt is totaal overspannen door een overmaat aan liberalisering. Er groeit razendsnel een onoverbrugbare tweedeling in de samenleving, waarin de meest kwetsbaren het kind van de rekening zijn en blijven, omdat zij op vaak gebrekkige, maar goedkope huisvesting zijn aangewezen. Dat stelt ook opbouwwerk voor ferme keuzen.

Blijven we leunen in het Wmo doktersmodel, waarin het individu een probleem heeft waarbij wij u wel kunnen helpen? Of worden we weer generalisten en verbinders die mensen ondersteunen bij het sociaal functioneren? Niet alleen corporaties, maar ook opbouwwerkers moeten de noodklok luiden.

Het Schip, dat is een inspirerende omgeving waarin een door ideologie gedreven verheffingsideaal handen en voeten kreeg in huisvesting

Leefbaarheidsoffensief

Tijd voor een leefbaarheidsoffensief, waarin corporaties en opbouwwerkers weer vanzelfsprekende partners worden. Dat kan niet zonder ideologische keuzen. Ik stel voor dat we daar eens een verkennende conferentie over organiseren tussen corporaties en opbouwwerkers in een inspirerende omgeving.

Ik stel als inspirerende locatie Het Schip, het museum van de Amsterdamse School. Vaak wordt de Amsterdamse School alleen afgeschilderd als een architectuurstroming. Wie zich in de omgeving - en in dit museum - laat rondleiden, ervaart echter een inspirerende omgeving waarin een door ideologie gedreven verheffingsideaal handen en voeten kreeg in huisvesting, hand in hand met het creëren van socialere voorwaarden voor een menselijk bestaan. Ja, het is weer tijd voor ideologie: in de corporatiewereld én in het welzijnswerk. Als de problemen zich op blijven stapelen is voor luchthartigheid geen plaats. Wie doet er mee?

Lees meer over:
afbeelding van Danielle van Oostrum

Danielle van Oostrum

Ik werk als communicatieadviseur bij Movisie. Voor Buurtwijs verzorg in de webredactie, onderhoud ik het Facebookaccount en maak ik de nieuwsbrieven.
afbeelding van Marien van Schijndel  

Marien van Schijndel

Lange carrière in het werken voor de publieke zaak: 'van alles net genoeg weten en kunnen' en daardoor een generalist in de stijl van twaalf ambachten dertien uitdagingen.