Platform voor buurtontwikkeling

Stadsdialoog

Methode voor een constructief gesprek met stakeholders
Instrument
afbeelding van Nies Medema  
13 augustus 2018
Stadsdialoog

Foto: Marc Wathieu (Flickr Creative Commons)

Leefbaarheid in de buurt is een zaak van ons allemaal. Hoe creëer je een constructief gesprek daarover tussen uiteenlopende partijen die allemaal eigen wensen en belangen hebben? Bewonersacademie ontwikkelde een methodiek met vier of meer stakeholders.

 

Wie hebben er belang bij leefbaarheid in de wijk en wie zijn daarin actief? Dat zijn natuurlijk de bewoners, maar ook woningcorporaties, huurderskoepels en de gemeente. Vaak zitten die partijen tegenover elkaar aan tafel om te onderhandelen. Dat moet ook, maar vaak er is een gedeeld belang aanwezig dat niet altijd goed uit de verf komt.  De Bewonersacademie organiseerde daarom in Amsterdam drie stadsdialogen met deze partijen om te kijken of dat beter kon. Thema’s waren zelfbeheer, informele zorg, geld&waarde.

 

Stadsdialoog over geld&waarde bij De Meevaart, buurthuis in beheer van bewoners. 

 

Bewonersacademie

De Bewonersacademie is een lerend netwerk waarbij kennis en ervaring uit de leefwereld en systeemwereld worden gedeeld. Bewonersacademie Amsterdam organiseert sinds begin 2015 stedelijke bijeenkomsten met, voor en door bewonersinitiatieven. Het heeft geen vast gebouw en is geen instituut maar komt in actie als er vragen of kwesties spelen. Het netwerk bestaat uit ruim 1200 passieve en circa 70 actieve leden, zowel betaalde als onbetaalde krachten. De kerngroep bestaat uit zeven leden uit de diverse stadsdelen.

Basisprincipes

Bewonersacademie werkt volgens een aantal principes.

  • De kennis die de verschillende partijen bijdragen is gelijkwaardig. We proberen het sprekersgedeelte zo kort mogelijk te houden en vooral de onderlinge gesprekken te stimuleren. Dat is nog niet eenvoudig: zodra er wordt gemeld dat er mensen aanwezig zijn die bij de gemeente of de corporatie werken, gaan daar de blikken en de verzoeken naar toe. Andersom hebben deze overheidsmedewerkers een programmalijn of doelstellingen waar bewoners(initiatieven) niet zomaar inpassen. Daarnaast beschikken ze over een budget, wat ze een andere positie geeft in het geheel.
  • Tijdens de stadsdialogen wordt aangestuurd op een oplossingsgerichte houding. Er kunnen voorbeelden worden gebruiken van wat er mis is gegaan, maar het voornaamste doel is om samen te kijken naar wat er kan verbeteren. Daar spreken deelnemers elkaar onderling op aan.
  • Bij de stadsdialogen zijn zowel huismeesters als beleidsmedewerkers, buurtbewoners als vertegenwoordigers van huurderskoepels aanwezig. De betrokkenen zijn dus op verschillende niveaus bezig met vraagstukken in hun buurt. Deze verscheidenheid aan kennis, afkomstig uit de leefomgeving, levert belangrijke input voor het veranderen van beleid.
  • De gespreksleiders van de dialogen zijn getraind in de dialoogtechnieken. Zij sturen de gesprekken steeds weer naar samen denken en samenwerken. Op deze manier wordt toegezien dat de aanwezigen met elkaar in dialoog blijven.

 

Stadsdialoog over informele zorg bij Lucas Community.  

 

Unieke positie

De Bewonersacademie heeft een unieke positie die bijdraagt aan constructieve samenwerking. Vaak organiseren corporaties en gemeenten voorlichtingsavonden waarbij zij zelf op het podium staan met een (soms vijandige) zaal vol bewoners tegenover zich. Of ze zitten aan de onderhandelingstafel over de hoogte van de huur of de voorwaarden voor een subsidie. Partijen staan dan letterlijk tegenover elkaar. Als Bewonersacademie zijn we een intermediair en kunnen we alle partijen uitnodigen voor een dialoog.

In de afgelopen jaren organiseerden we verschillende bijeenkomsten en tours, op de fiets of per bus naar Breda en Gent. Bij de tweede stadsdialoog in Amsterdam Zuidoost, bijvoorbeeld, organiseerden we eerst een fietstour langs onder meer stadstuin Ubuntu en buurtwerkkamer Jepi Makandra. ’s Avonds waren er korte presentaties en werktafels rondom thema wonen & zorg, bijvoorbeeld om te zien wat de ABCD-aanpak de bewoners bracht. Patrick Dorder van Zuidoost TV volgde kerngroeplid Judith Dors om te zien wat die middag en avond opleverden.

 

Kijk ook even mee met mevrouw Eleonora uit de Koornhorst, wooncentrum voor ouderen

 

Lang niet iedereen is op de hoogte van wat er zoal in de wijken gebeurt. Daarom helpt de kennis over de wijken die bij de Bewonersacademie ligt.

Effecten stadsdialoog
- Nieuwe ideeën: inspirerende sprekers en initiatiefrijke bewoners en medewerkers die anderen nieuwe inzichten brengen
- Nieuwe inzichten: de rondetafelgesprekken dragen bij aan respect voor elkaars praktijk en mogelijkheden
- Nieuwe samenwerking: mensen die elkaar normaal niet spreken, komen elkaar hier tegen. Er ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden.

 

De Bewonersacademie heeft een opstartsubsidie gekregen en werkt verder door opdrachten te vergaren. De stadsdialogen werden gefinancierd door de gemeente Amsterdam en de Amsterdamse Federatie van Woningbouwcorporaties, zowel betaalde als onbetaalde krachten brengen expertise in.

Lees meer over:

Reageer op dit artikel

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.