Platform voor buurtontwikkeling

Respect is iets van iedere dag

Week van respect 2020
Instrument
10 november 2020

Hoe ga je om met mensen die anders denken dan jij? Ga je ze uit de weg of zoek je elkaar juist op? De toolkit van de Respectbeweging biedt handvatten om lastig gesprek over wederzijds respect vorm te geven in je buurt.

Begin november bereikte een Rotterdams incident het landelijke nieuws: een docent moest onderduiken vanwege een geëscaleerd voorval rondom een spotprent die al jaren in zijn lokaal hangt. Een golf van verontwaardiging en afschuw ging door Nederland heen. Dit voorval maakt duidelijk dat discussiëren over onderwerpen als vrijheid van meningsuiting nog steeds niet zo vanzelfsprekend is binnen onze samenleving. De polarisatie is klaslokalen binnen gesijpeld, stelt een docent uit Rotterdam in het NRC. ’De samenleving is uit elkaar gedreven en dat zien we terug in de klas.’

Hoe wrang het ook klinkt, dit voorval is een uitstekend aankondiging van de Week van Respect. Het laat zien hoe noodzakelijk het is om met elkaar thema’s als respect en vrijheid van meningsuiting te blijven bespreken.Tussen 9 en 15 november wordt op veel scholen en in sommige gemeenten stilgestaan bij dit onderwerp. 

Week van Respect is geïnitieerd door Respect Foundation en heeft het doel om jongeren te inspireren en te activeren om bij te dragen aan een respectvolle samenleving waarin iedereen zich thuis voelt. Aandacht hiervoor leidt op korte termijn tot een veilige sfeer in de klas, sportclub of buurt. Terwijl het op langere termijn bijdraagt aan een respectvolle samenleving met betrokken burgers die openstaan voor elkaar en elkaar respecteren zoals ze zijn. 

On tour

Onderling respect en verdraagzaamheid is een aandachtspunt in onze samenleving. Respect Beweging organiseerde de Nationale Respect tour. Een initiatief van IZI Solutions dat eind 2019 feestelijk werd gelanceerd. Een ware showbus zou langs 60 gemeenten in 12 provincies trekken om schurende dialogen te faciliteren. Duizenden Nederlanders zouden betrokken worden bij het beschermen, bouwen en versterken van respect. Alle aangedragen inzichten - door mensen die zich vanuit verschillende perspectieven zorgen maken over Nederland - zouden verzameld worden en samengevoegd tot het Respect Manifest vol concrete beleidssuggesties en oplossingen. Dit manifest zou in 2021 op Koningsdag aanboden worden aan het koningspaar en op Bevrijdingsdag aan de gehele samenleving. Zou. Want toen kwam corona.

Toolkit

Ondanks een flitsende start - er stonden 30 dialogen gepland vanaf voorjaar 2020  - moest de tour noodgedwongen stoppen. Gelukkig stelt IZI Solutions nu hun hele toolkit online beschikbaar zodat we de tour - zodra persoonlijk contact weer mogelijk is - voort kunnen zetten in onze eigen buurten.   


Stappenplan om een sessie in jouw buurt te organiseren. Klik op de afbeelding om de PDF te downloaden. 

Wat is respect voor jou? Een greep uit de toolkit van IZI Solutions:

  1. Vraag de deelnemers: wat betekent respect voor jou?
  2. Een van de antwoorden zal zijn ‘respect is de ander behandelen zoals jij zelf behandeld wil worde’. Verzamel wat antwoorden en pak dan terug op dit antwoord.
  3. Vraag de groep: hoe wil jij behandeld worden? Oftewel: wanneer voel jij je respectvol behandeld? Je bent klaar als de groep niets meer weet.
  4. Wanneer voel je je dan niet respectvol behandeld?
  5. Wanneer is iets in jouw ogen respectloos?
  6. Leg uit dat de verschillende antwoorden ons iets zeggen over de waarden in Nederland.

#ikdeelmijnverhaal

IZI Solutions en Respect Foundations willen voorkomen dat mensen steeds verder van elkaar verwijderd raken. Daarom besteedden ze in de tweede week van november extra aandacht aan het onderwerp respect. Respect begint met ontmoeting, stellen beide organisaties. Omdat persoonlijk contact in de huidige situatie niet echt mogelijk is, worden we uitgenodigd om onze eigen verhalen online te delen. De kracht van persoonlijke verhalen is niet te evenaren! En in deze solitaire tijd misschien nog waardevollere dan hiervoor.

E-learning

Ook het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) is volop bezig met dit onderwerp. Eerder dit jaar ontwikkelde KIS een e-learning die helpt om polarisatie te herkennen, aan te pakken en te voorkomen. Met behulp van animaties en casussen over polarisatie in buurten, ontdek je hoe je vroegtijdig polarisatie signaleert. Ook leer je hoe je kan voorkomen dat ongemak en kleine ergernissen tussen groepen escaleren tot spanningen en incidenten. 

De e-learning geeft de kennis en middelen om op basis van een goede analyse tot passende oplossingen voor polarisatie in wijken te kunnen komen. Na afloop van deze e-learning kun je met het bijbehorend analyse-instrument en handreiking concreet aan de slag in je eigen buurt.

De e-learning is gratis en duurt 60 minuten. Deze online training kan door iedereen worden gevolgd die wil leren over polarisatie. Na afronding ontvang je automatisch een certificaat.