Platform voor buurtontwikkeling

Pas afgestudeerden helpen bewoners met business model

Voor voedseltuin, rechtswinkel of kidsclub
Praktijkverhaal
afbeelding van Manon Becher  
3 mei 2016
Starters4Communities

Pas afgestudeerden ondersteunen bewonersinitieven in een trainingsprogramma. Met een praktische aanpak krijgen buurtinitiatieven meer kans op succes.

Een buurtinitiatief ontstaat wanneer bewoners een lokaal maatschappelijk vraagstuk willen aanpakken. Ze beginnen ergens en doen dit vaak vrijwillig met weinig budget. Logisch, maar na verloop van tijd moeten ze nadenken over geld, en kijken of hun acties daadwerkelijk bijdragen aan verbetering van de leefbaarheid. Dit kost tijd en daar heeft een ondernemende buurtbewoner weinig van. Pas afgestudeerde young professionals hebben wel tijd, zijn gedreven en willen ervaring opdoen zodat ze meer kans maken op de arbeidsmarkt. Zij kunnen met een frisse blik naar de bottom-up initiatieven kijken en hen ondersteunen in het maken van een (financieel) plan en een goed verhaal.

Starters4communities brengt ondernemende bewoners en starters op de arbeidsmarkt met elkaar in contact en biedt in een trainings- en werkervaringsprogramma het benodigde gereedschap over sociaal ondernemerschap. Voorop staat het vergroten van de maatschappelijke waarde, met zo min mogelijk gebruik van subsidies. In teams werken de starters een aantal maanden lang aan een hulpvraag, voorgelegd door de geselecteerde initiatieven. Ze gebruiken daarbij de Lean startup methode. Daarbij draait het om het uitzoeken of jouw idee gaat werken, zonder veel tijd en middelen te verspillen. De eerste vraag is of er behoefte is aan het aanbod dat jij voor ogen hebt. En daar kom je alleen achter door dit te testen met de uiteindelijke gebruiker. De Lean startup methode wordt vooral gebruikt in de commerciële sector, maar blijkt zeer geschikt om bewonersinitiatieven te versterken. De praktische stappen zijn direct toepasbaar op het initiatief.

Verhelder de behoefte en unieke toegevoegde waarde

In Utrecht deden starters samen met buurtbewoners een markt/behoefteonderzoek voor de Voedseltuin Overvecht. In deze buurtmoestuin verbouwen vrijwilligers uit de buurt groente en fruit. De tuin functioneert als een ontmoetingsplek. De oogst wordt gebruikt voor eigen consumptie, geleverd aan lokale en sociale restaurants, en verkocht aan buurtgenoten. Vers, lokaal en onbespoten. De voedseltuin wilde meer: leerwerkplekken aanbieden. Om dit te realiseren was er een startkapitaal nodig en de nieuw op te zetten moestuinwinkel werd een belangrijk onderdeel van het business model. De starters waren betrokken bij de vormgeving van de crowdfunding campagne, die uiteindelijk succesvol werd afgerond, evenals bij de fondsaanvraag die ze schreven voor de Voedseltuin. Starter Ramiro is na het programma gebleven en maakt nu trots onderdeel uit van het bestuur.

Wanneer de unieke toegevoegde waarde van een initiatief helder is dan versterkt dit de kansen op samenwerking. Zoals bijvoorbeeld het geval was bij Aimiro Media, een sociale wijkonderneming in Amsterdam die de afstand van jongeren tot de arbeidsmarkt wil verkleinen. Kibret Mekonnen, de initiatiefnemer, produceert samen met de jongeren films, video-rapportages en buurttelevisie, en helpt hiermee ambitieuze jongeren die zich in een lastige situatie bevinden. De starters richtten zich voor Aimiro Media op positionering en professionele uitstraling en deden onderzoek naar mogelijke afnemers. Met als resultaat dat het werk-team van Aimiro Media is vergroot, en zij een module sociaal ondernemen heeft ontwikkeld.

Een business model vergroot de slagingskans van een initiatief

Met de hulp van de starters kunnen de buurtinitiatieven de slagingskans van hun project vergroten. ‘De starters hebben ervoor gezorgd dat we nu een volledige, sterke basis hebben’, vertelt initiatiefnemer Tamara van de Kidsclub Overvecht. Deze is in 2014 opgericht door twee moeders. Zij organiseren wekelijkse bijeenkomsten voor en door ouders en peuters. Ze bieden een ontmoetingsplek voor moeders in de wijk en helpen kinderen met hun ontwikkeling zodat ze sterk aan de basisschool kunnen beginnen.

Met behulp van de Starters4communities is de Kidsclub flink gegroeid. De starters hielpen om van de reeds drukbezochte Kidsclub een stichting te maken. Ook ontwikkelden ze een sterke identiteit met een logo, eigen verhaal en huisstijl en werkten ze aan een crowdfundingscampagne. Door de inzet van social media en het schrijven van persberichten en een publicatie is de Kidsclub een grote stap vooruit gekomen.

Het unieke aan de samenwerking met starters is dat de initiatiefnemers met een andere blik naar hun eigen projecten kijken. ‘Starters4Communities heeft ons doen realiseren dat er meer mogelijk is. We hebben gespard over verdienmodellen en inkomsten, dat heeft ons geholpen. We zijn ons bewust geworden van onze mogelijkheden, onze pijnpunten en hoe we met een helicopterview kunnen kijken. Vooral op het gebied van ondernemerschap zijn we vooruit gegaan. Ik had dat niet voor ogen. Heel mooi!’, vertelt de initiatiefnemer van de Sociale Rechtswinkel in Den Haag.

Dit initiatief zette hij samen met twee andere rechtenstudenten op nadat hij ontdekte dat veel buurtbewoners hulp nodig hadden bij het begrijpen van juridische brieven. Terwijl de samenleving aan het juridiseren is, hebben burgers steeds minder financiële middelen om hun recht te behalen. De rechtswinkel is een lokaal loket waar mensen met al hun vragen en voor vertalingen terecht kunnen en ze worden doorverwezen en advies krijgen.

Diverse achtergronden van starters

De starters werkten met hen aan het vormen van partnerships, het vergroten van naamsbekendheid in de wijk, en het uitwerken van het huidige business model. Een goed business model draait niet alleen om inkomsten, maar geeft inzicht over de manier waarop een organisatie functioneert en waar de kansen liggen.

Starters4communities werkt op een praktische manier aan het versterken van lokale initiatieven. Heel waardevol volgens initiatiefnemer Marianne van de Voedseltuin: ‘Wat ik sterk vond aan Starters4Communities is de diversiteit aan achtergronden van de starters en de bijdrage die zij leveren aan de ontwikkeling van projectonderdelen’ vertelt ze. ‘De starters verbinden zich naast hun andere werkzaamheden op een enthousiaste manier aan projecten in de wijk en dat is onbetaalbaar.’

 

Manon Becher is oprichter van Starters4communities.

afbeelding van Manon Becher  

Manon Becher

<p><span style="color:rgba(0, 0, 0, 0.701961); font-family:source sans pro,helvetica,arial,sans-serif,hiragino kaku gothic pro,meiryo,hiragino sans gb w3,noto naskh arabic,droid arabic naskh,geeza pro,simplified arabic,noto sans thai,thonbur