Platform voor buurtontwikkeling

Oproep: wat wil jij leren over leefbaarheid?

Groeiende aandacht voor taaie stedelijke vraagstukken
Artikel
afbeelding van Daan de Bruijn  
3 december 2020
stad van papier

Het goed gaat met onze leefbaarheid en veiligheid. Althans, in een groot deel van Nederland. Door onze kennis te verbinden kunnen we ook buurten waar het minder goed gaat een duurzame duw in de rug geven. Doe jij mee?

Veel Nederlandse steden worden steeds veiliger en welvarender. Toch neemt dit niet weg dat er ondertussen ook tal van wijken en buurten blijven bestaan waar het minder goed gaat. In deze wijken is het voor bewoners hard werken om het hoofd te bieden aan werkloosheid, armoede en criminaliteit. Deze gebieden dreigen verder af te glijden, nog afgezien van de mogelijke gevolgen van de coronacrisis. 

Het gaat in deze wijken vaak om meerdere problemen die gelijktijdig spelen en zich opstapelen. Het zijn vooral problemen rondom wonen, gezondheid en veiligheid die elkaar onderling versterken. Dat is de reden waarom onderzoekers in deze gebieden spreken van taaie stedelijke vraagstukken.

Gezamenlijk leeragenda

Vanuit de Rijksoverheid wordt er daarom gewerkt aan de ontwikkeling van een programma Leefbaarheid en Veiligheid in stedelijke gebieden. Movisie, Platform31, LSA Bewoners en de LPB werken hierbij in een aantal projecten samen om handelingsperspectieven te bieden voor de aanpak van taaie integrale en gebiedsgerichte vraagstukken. Om dit programma goed aan te laten sluiten aan wat écht nodig is in deze wijken, is de blik en inhoudelijke inbreng van buurtmakers, community-builders en wijkprofessionals onmisbaar. 

Belangrijk onderdeel van dit programma is het opzetten van een leernetwerk en een leeragenda. Via verschillende netwerken en platforms willen we de buurtmakers betrekken en ze de mogelijkheid geven hun inbreng te geven voor dit netwerk en deze agenda. Bij de ontwikkeling van het netwerk richten we ons op bewoners, wijkprofessionals en beleidsmakers in alle Nederlandse gemeenten die te maken hebben met gebieden waar sprake is van een opeenstapeling van stedelijke problematiek. Uiteraard worden ook de lokale bestuurders hierbij betrokken. Zij bieden de bestuurlijke dekking en commitment bij de aanpak in hun gebied en zorgen voor de benodigde inzet, tijd en capaciteit.

Eerste stap

De eerste stap in dit proces is om inzicht te krijgen in de expertise, kennisbehoefte en leervragen onder de buurtmakers die in deze gebieden werken. Ook jouw kennis is hierin van wezenlijk belang! 

Wat zijn bijvoorbeeld de meest urgente of taaie vraagstukken in jouw gemeente? Op welke manier vergaar jij kennis en inspiratie om om te gaan met leefbaarheidsvraagstukken? Wat zou jij nog meer willen leren en wat heb jij daarvoor nodig?

Heb je hier ideeën over en wil je deze delen? Dat kan! Via deze link kun je kort reageren op deze vragen.

Wil je meer weten over dit leernetwerk? Of heb je interessante voorbeelden uit de praktijk waar wij meer over moeten weten? Stuur me dan meteen een mail naar d.debruijn@movisie.nl. Ik neem je reactie graag mee!

Lees meer over:
afbeelding van Daan de Bruijn  

Daan de Bruijn

O.a bezig met: Actief met onderzoek naar inclusieve (online) burgerbetrokkenheid in gemeenten, adviseur Een tegen eenzaamheid in diverse gemeenten; Lerende praktijken jongerenparticipatie ism NJi; Ontwikkeling dorpsarrangementen met inwoners, pro

Reageer op dit artikel

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.