Platform voor buurtontwikkeling

Operatie wijken

Benut het potentieel dat in de wijken zit
Publicatie
afbeelding van Kijk en luister  
27 mei 2022

‘Ondanks 30, 40, 50 jaar wijkaanpak zijn er zorgen over heel veel wijken.’ Zo opent Operatie wijken. In een vijftal uitzendingen wordt telkens een specifieke uitdaging binnen wijkaanpak bij de hoorns gevat. We lichten er drie uit.

 

Met deze rapportages wil Operatie Wijken het beleid van richting veranderen. Zij geloven dat de lokale aanpak - of nog liever de lokale problemen - leidend moeten zijn. Door concrete situaties in wijken in beeld te brengen, geven ze bestuurders, beleidmakers en buurtmakers handvatten voor een succesvolle wijkaanpak. Iedere aflevering wordt een specifieke uitdaging verkend.

Leefbaarheid

Robert van Clean Up Rotterdam prikt vijf dagen per week papier met mensen die geen aansluiting kunnen vinden met de samenleving. Onderweg houden ze elke dag op een andere plek in de buurt een pauze en komen ze buurtbewoners tegen die ze anders niet tegen zouden komen. Zo probeert Robert ‘het gat te dichten’ tussen bijvoorbeeld mensen die bij de supermarkt bedelen en ouders wiens kinderen spelen in het speeltuintje, die tegenwoordig schoon wordt gehouden door deze zelfde bedelaars. Sommigen zijn inmiddels een vaste verhuis- of kluskracht in de buurt geworden en anderen hebben zich aangesloten bij het kookteam bij een van de buurthuizen. Robert hoopt dat mensen op deze manier weer een plek terug vinden binnen de maatschappij.

In deze eerste aflevering gaat Rogier Elshout, de presentator, in buurthuis Het Wijkpaleis in gesprek met Niels Hoogerwerf, Hester van Buren van Woningstichting Rochdale Amsterdam en Radboud Engbersen van Movisie over wat er allemaal in de wijken speelt. Welke trends zien zij? En wat kunnen wij ermee? Tijdens het gesprek wordt het eten verzorgd door Fatma en haar keukenbrigade van Het Wijkpaleis.

Wonen

In de tweede aflevering staat wonen centraal. Wonen in wijken gaat over de leefomgeving als geheel. Het is een stapeling van vele elementen die ervoor zorgen dat een wijk gezond, schoon, heel en leefbaar is en bovendien voldoende passende huisvesting biedt.

De wijk of buurt is het schaalniveau dat mensen kunnen behappen. In een wijk is de bewoner betrokkene en gebruiker tegelijkertijd. Zet daarom niet elke keer nieuwe projecten op met dure externen, maar benut en bespreek het potentieel aan dat bewoners in de wijk bezitten. Niet de schaalbaarheid van het project en de aanpak staan centraal, maar de lokale effectiviteit.

Duurzaamheid

In deze - voorlopig laatste - uitzending spreekt Rogier Jan Rotmans over duurzaamheid. De klimaatcrisis, van het gas af en klimaatadaptief bouwen; deze thema’s interesseert de gemiddelde bewoner van een kwetsbare wijk niets. Die heeft wel andere dingen aan zijn hoofd. Hoe koppel je hun echte zorgen toch aan de opgave van duurzaamheid?

‘Als je het niet met mensen doet, kan de onrust zo groot worden dat er zelfs opstanden kunnen ontstaan.’

Rotmans roept daarom op tot ‘omdenken’. In het geval van wijken betekent dat denken vanuit de burger. De burger staat centraal. Nu zie je dat juist organisaties centraal staan. ‘In plaats van zelf plannen te bedenken op het gemeentehuis, moet je ervoor zorgen dat je de plannen van de mensen kan realiseren.’, aldus Rotmans. Hij waarschuwt dat als je het niet met mensen doet, de onrust zo groot kan worden dat er zelfs opstanden kunnen ontstaan. Bijvoorbeeld naar aanleiding van stijgende energierekeningen en de dreigende energiearmoede. Klimaatverandering kun je er niet doordrukken, dat moet je met de burgers samen aanpakken. Dat is niet makkelijk, maar wel de enige weg vooruit. 

Rotmans pleit daarom voor meer autonomie op wijk- en buurtniveau door toepassing van meer zeggenschap voor de burgers met eigen budgetten, eigen projecten, eigen programmering. Geef wijkmanagers meer budget en slagvaardigheid want participatie is het sleutelwoord. 

Operatie Wijken streeft naar beleid dat met de mensen in de wijk wordt ingevuld. Waarbij betrokkenheid, verantwoordelijkheid en gelden voor de wijk behouden blijven en/of terugvloeien naar de wijk en bewoners in de wijk.

 

Operatie Wijken is een online serie naar aanleiding van de maandelijkse talkshow die geïnitieerd is door Labyrint Academie en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). 

Lees meer over:
afbeelding van Kijk en luister  

Kijk en luister

Om alvast in de weekend vibe te komen, plaatsen we op vrijdag een luister- of kijktip op buurtwijs.nl.