Platform voor buurtontwikkeling

Online burgerparticipatie neemt vlucht

Webinar over kansen en uitdagingen
Publicatie
afbeelding van Daan de Bruijn  
18 juni 2020
Online burgerparticipatie neemt vlucht

Beeld: 123RF

Online burgerparticipatie is door de coronacrisis in een stroomversnelling gekomen. In een webinar kwamen zowel kansen als uitdagingen naar voren. 

Door de coronacrisis krijgt burgerparticipatie grotendeels vorm via online middelen. Wat maakt dat los en wat zijn de ervaringen? Enkele experts, een wethouder en een actieve inwoner spraken zich daarover uit tijdens een online bijeenkomst van Movisie op 20 mei. 

Bekijk hieronder het online webinar terug.

Nieuwe verbindingen

Hans Versteegh, adviseur, sociaal werker en auteur van Digivaardig sociaal werk
‘Bij de start van de lockdown ging het hele sociale domein ineens naar huis. Men was in een totale shock: wat moeten we nu? Maar al snel zag je beweging. Professionals grepen snel naar bekende platformen zoals Facebook, WhatsApp, Zoom, en Skype. Er werden groepen gevormd waarin mensen elkaar hulp aanboden. Buurtbewoners wisten elkaar heel snel online te vinden. Soms binnen,  maar soms ook buiten het blikveld van sociale professionals. Toen volgde een fase van bezinning: wat is veilig en werkbaar? Wat is nodig?’ 

‘Er zijn veel verbindingen gemaakt. Sociale professionals vragen zich nu af: hoe houden we de waardevolle contacten vast die nu zijn gevormd in straat en buurt? Je ziet ook dat veel mensen het beeldbellen inmiddels zat zijn. Professionals gaan weer terug naar het oude: offline is wat men wil, openstelling, lekker de wijk weer in. Ik hoop dat het nieuwe normaal is dat je het offline én online kunt doen en dat dat allebei voordelen heeft. En dat we goede manieren vinden om – veilig, met inachtneming van de AVG, ook online te kunnen communiceren. Dat vergt onder andere training van sociaal professionals, zodat dienstverlening kan worden geïnnoveerd.’

Durf te experimenteren

Eric Hendriks, oprichter en mede-eigenaar van het online én offline platform Mijnbuurtje.nl: ‘Ik herken sterk de lijn die Hans Versteegh schetst: we zijn door corona gegaan van paniek tot verzadiging naar bezinning. Al die digitale nieuwe dingen komen samen met offline en er zal een nieuw repertoire ontstaan. Er is veel geleerd. Bij bewoners en ambtenaren is grote creativiteit zichtbaar. Dingen die normaal maanden duurden, konden ineens snel in twee weken. Er is durf om snel te handelen en te experimenteren. Ik hoop dat de durf om te experimenteren blijft. Dat levert veel op. We gaan nu sneller slagen maken. Waarom zou wat we nu doen niet ook in de nieuwe tijd kunnen?’

Link houden met communities

Jeroen Van Berkel is lid van het dagelijks bestuur van het Stadsdeel West van de gemeente Amsterdam, een stadsdeel met 178 nationaliteiten en grote verschillen. Van Berkel: ‘Elk jaar kunnen inwoners in het kader van ‘West begroot’ ideeën aandragen voor de oplossing van problemen in ons stadsdeel. Wij toetsen die op haalbaarheid, plaatsen ideeën terug op de site en dan krijgen alle Amsterdammers vanaf 12 jaar een stembiljet. Samen mogen ze 3 ton uitgeven voor die plannen. We hebben net editie 2019-2020 uitgevoerd en daar deden 15.000 mensen aan mee. Er blijkt een enorme potentie te zijn bij inwoners om online mee te denken en mee te doen. Maar online kan niet zonder offline. Offline is nodig om hier de bewoners bij te betrekken.’

’Het is onze uitdaging om – als gemeente - een continue link te houden met online communities die buurtgericht zijn’

 

‘Tijdens deze crisis is gebleken dat heel veel inwoners online actief zijn en met elkaar communiceren in groepen. De gemeente heeft daar vaak geen toegang toe. De kunst is nu om blijvend binnen te komen in die groepen. Het is onze uitdaging om een continue link te houden met de georganiseerde online communities die buurt- of organisatiegericht zijn.’

Transparantie

Nephtis Brandsma is product-owner lokale digitale democratie bij de gemeente Groningen en pionier op het gebied van online burgerbetrokkenheid. Brandsma: ‘Er komen aanvullende vormen op de bestaande representatieve democratie. De online varianten komen nu in een stroomversnelling door corona. Ik denk dat dat zal blijven. De online democratie biedt grote kansen. Zo kun je makkelijker transparant zijn. Wij hebben het participatieplatform De stem van Groningen. Daar kun je zien wat er is gedaan met de plannen die inwoners hebben ingediend, bijvoorbeeld in het kader van een burgerbegroting in de Oosterparkwijken. Er was 25.000 euro beschikbaar voor plannen. Sommige ideeën haalden het niet en op het platform konden we heel goed uitleggen waarom dat was. Met die openheid wordt de democratie een goede dienst bewezen.’

Projecten starten gaat beter fysiek

Tot slot komt Theo Voorn, inwoner van de gemeente Overbetuwe en actief betrokken bij innovatie van inwonerparticipatie, aan het woord. Voorn: ‘Ik wil bijdragen aan de dorpsagenda die over van alles gaat, van hondenpoep tot het organiseren van een huiskamer met vrijwilligers. In de coronacrisis merk je dat zaken online opstarten niet goed werkt. Dat moet je fysiek doen. Ik ben voor een mix van online en fysiek. Participeren met de computer geeft vaak ook technische complicaties. Vooral als je oudere mensen wilt laten participeren, zul je dat goed moeten ondersteunen. Om goed online te communiceren moet je bovendien over goede digitale vaardigheden, maar ook over goede taalvaardigheid beschikken. Daar moet je niet overheen lopen.’

 

Dit is een ingekorte versie van het artikel dat eerder op de website van Movisie verscheen. 

 

Lees meer over:
afbeelding van Daan de Bruijn  

Daan de Bruijn

O.a bezig met: Actief met onderzoek naar inclusieve (online) burgerbetrokkenheid in gemeenten, adviseur Een tegen eenzaamheid in diverse gemeenten; Lerende praktijken jongerenparticipatie ism NJi; Ontwikkeling dorpsarrangementen met inwoners, pro