Platform voor buurtontwikkeling

Laat ons niet in de kou staan

Macht maken voor betere woningen
Praktijkverhaal
afbeelding van Reynuck Hendriksma  
16 februari 2023

Koffie, badjassen en een bewonersavond. Zo komt een ‘vergeten’ buurtje op de gemeentelijke agenda. Aandacht krijgen is niet gemakkelijk, maar is wel een voorwaarde om macht te maken. Opbouwwerker Reynuck vertelt hoe buurtonderzoek tot bewonersbetrokkenheid en activisme leidt.

 

Er worden vele bakjes koffie en thee ingeschonken. Voor het eerst in lange tijd is er, naar aanleiding van een wijkonderzoek, een bewonersavond in Valeriuskwartier georganiseerd met partijen in de wijk. Nadat de zaal is volgelopen met bewoners opent de dagvoorzitter de avond. Er wordt gesproken over het woningonderhoud, bekendheid van het sociaal wijkteam van Amaryllis en afvaldumping. Fijne plekken in de wijk, zoals de speeltuin en het wandelpad, waar vroeger een spoor lag, komen ook aan bod. Vooral bij het thema woningen zijn er veel bewoners die wat willen zeggen. Zodra er iemand uitgesproken is gaat de volgende hand omhoog of roept een bewoner ook nog wat te willen zeggen. Het gaat vooral over de isolatie, de gehorigheid van de woningen en zorgen over de hoge energieprijzen.

Begrip

De bijeenkomst leidt tot meer onderling begrip tussen buurtbewoners. Na de bewonersavond spreek ik een bewoner die zegt: ‘Door het er met andere mensen over te hebben kom je erachter dat bepaalde onderwerpen niet alleen bij jou spelen, maar dat er veel meer mensen in de wijk zijn die met hetzelfde te maken hebben’. Iemand anders zegt: ‘Er zaten mensen in de zaal die ik nog nooit eerder had gezien’.

Naast het soms beladen gesprek over onderwerpen die bewoners hoog zitten, is er ook ruimte voor humor en gesprek over de mooie dingen van de wijk. Er zijn meerdere bewoners die graag iets voor de wijk willen betekenen en een pen pakken om hun contactgegevens achter te laten. Er is applaus voor de vrijwillige buurtconciërge en bewoners geven aan fijn met elkaar contact te hebben.

Met badjas de buurt in

Na de bewonersavond loopt een groep bewoners samen naar huis. Ze vinden het wijkonderzoek en de bewonersavond een mooie aanzet, maar willen zelf graag meer actie ondernemen op het onderwerp woningonderhoud. Samen hebben zij, huis aan huis en ondersteund door het huurdersplatform, in kaart gebracht wat er speelt qua woningonderhoud.

De resultaten worden op een ludieke manier, in badjassen, gedeeld tijdens een wijkwandeling met onder meer de wethouder en de directie van de woningbouwcorporatie. Met de badjas als symbool: laat ons niet in de kou staan. De wethouder en directie van de woningbouwcorporatie gaan mee naar de huizen van bewoners en ze horen daar wat er speelt en leeft in de wijk. Er staat een vervolggesprek gepland met de bewoners die deze actie hebben georganiseerd.

Vergeten buurt

Aan de bewonersavond, de badjassenactie en het onderzoek is veel voorafgegaan. Bij het bewonersplatform kwamen al eerder signalen binnen over afvaldumping, de staat van onderhoud van de woningen en overlast. Zij vertellen dat er bij bewoners verminderd vertrouwen in instanties is en dat het gevoel leeft dat er niet genoeg met hen gesproken is. De wijk zou in 2023 het label ‘aandachtswijk’ verliezen. Het bewonersplatform is vervolgens in gesprek gegaan met het opbouwwerk om te kijken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat de wijk onder de aandacht blijft. Het bewonersplatform heeft vervolgens samen met het opbouwwerk een wijkonderzoek vormgegeven. Partijen uit de wijk zijn uitgenodigd om mee te denken met de ontwikkeling van de vragenlijst en het onderzoek.

Net als Reynuck begon Wil van de Leur als jonge opbouwwerker in Leeuwarden. Ook hij hielp bewoners om hun stem te laten horen.

Deur aan deur

Bij 830 adressen is aangebeld, geen huis is overgeslagen. De tijd nemen, contact maken en echt horen wat er speelt. Er is met bijna 150 mensen aan de deur gesproken door het bewonersplatform, studenten en het opbouwwerk. Van de student die nog maar net in de wijk woonde, tot de wijkbewoner die aangaf meer dan 50 jaar woonachtig te zijn in de wijk, iedereen had een verhaal en mening over de wijk. Sommige verhalen waren mooi en gingen over buurtbarbecues, gezellig koffiedrinken bij elkaar en de heg voor de buurman snoeien. Ook schrijnende verhalen kwamen naar boven over bewoners die zich zorgen maken over de armoede in de wijk, over hoe zij hun energierekening zien stijgen en het vertrouwen in instanties verloren zijn. Zo was er een bewoner die vertelde: ‘Ik hoor veel cynisme in de wijk en ook angst dat ze de boel laten verpauperen en dan slopen’. Bewoners uit een flat gaven aan dat de afvalzakken via de balkons naar beneden gegooid worden. Al deze gesprekken zijn verwerkt in een wijkonderzoek dat is besproken tijdens de bewonersavond. 

Bewoner: ‘Ik hoor veel cynisme in de wijk en ook angst dat ze de boel laten verpauperen en dan slopen’

Op de agenda

De effecten van het wijkonderzoek en de bewonersavond werken door in de wijk. De wijk is flink onder de aandacht en het onderwerp van gesprek bij de betrokken partijen. Na de bewonersavond worden door de PvdA-fractie vragen gesteld aan het college over de wijk, het wijkonderzoek en het woongenot. De bewoners die de wijkwandeling met de woningbouwcorporatie en wethouder hebben georganiseerd gaan verder in gesprek met de corporatie. Er staat een nieuwe wijkwandeling gepland met het bewonersplatform, de wethouder en betrokken ambtenaren, om zo samen te kijken wat er speelt in de wijk. Ook wordt een kennismakingbijeenkomst georganiseerd met een aantal bewoners dat geïnteresseerd is om mee te doen in het bewonersplatform. Ook zijn er bewoners die op een andere manier iets willen betekenen voor de wijk.

Opbouwwerk

Dit verhaal laat zien wat de samenwerking tussen bewoners en opbouwwerk kan opleveren voor een wijk. Door het wijkonderzoek is er meer betrokkenheid in de wijk ontstaan en zie je dat bewoners zelf in actie komen voor hun wijk. De samenwerking tussen opbouwwerk en bewoners kan zorgen voor de bundeling en agendering van signalen. Dat leidt tot een gedragen visie over de belangrijke thema’s in de wijk en bewoners die zelf in actie komen.

 

Lees meer over:

Reageer op dit artikel

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.