Platform voor buurtontwikkeling

Kringloop, het sociale knooppunt van de wijk

Groningen ervaart de kracht van klein
Publicatie
afbeelding van Redactie  
4 december 2018
Kringloopwinkel sociaal knooppunt in de wijk

Foto: stock (123rf)

Onlangs vierde Groningen het Feest van de Democratie, een bewonersconferentie over de doorontwikkeling van het Gebiedsgericht Werken in Groningen. Het verhaal van de Oude Bieb mocht daarin niet ontbreken.

 

In de wijk Lewenborg heeft de Oude Bieb een belangrijke sociale functie. Boeken zijn er al lang niet meer te leen, wel worden ze naast allerlei kledingstukken, servies- en speelgoed tweedehands te koop aangeboden. ‘We hebben hier een kringloopwinkel plus’, aldus vrijwilliger Daan Wiers. ‘We verkopen goede spullen voor een prijs die betaalbaar is voor minima. En al snel leidt een aankoop tot een praatje dat voortgezet kan worden aan de grote stamtafel met een gratis kopje koffie of thee. Op een heel ongedwongen manier krijgen we te horen wat de mensen persoonlijk bezighoudt en wat er speelt in de wijk. Dus ook de problemen.’

Preventieve werking

‘Die signaalfunctie is erg belangrijk’, geeft Daan aan. ‘Als bezoekers over hun problemen vertellen, kunnen wij ze naar het WIJ-team verwijzen. Je kunt stellen dat we een preventieve functie hebben: we voorkomen dat mensen verder afglijden en misschien bij Lentis terechtkomen. Verder vinden hier heel diverse activiteiten plaats zoals haken en breien, schilderen, en we hebben zelfs een inloopkoor, speciaal voor mensen die denken dat ze niet kunnen zingen. Alles draait uiteindelijk om het ontmoeten, de gelegenheid bieden om contact te maken en je dagelijkse beslommeringen te delen. Iedereen is welkom.’

Sterkere wijkbewoners

Petra Luurtsema is betrokken bij het project Iedereen doet mee. ‘Ik ben hier als vrijwilliger begonnen en vond het zo leuk, dat ik de studie Sociaal Agogisch Werk ben begonnen. Nu ben ik hier actief als stagiaire. Ik begeleid de vrijwilligers. Momenteel zijn in de Oude Bieb zo’n 30 vrijwilligers actief. Vaak tonen ze in het begin een stijgende lijn in hun ontwikkeling, maar later vlakt het af. Ook komt het voor dat ze onderling conflicten krijgen. Dat is niet altijd verwonderlijk: sommigen hebben een rugzakje. Met cursussen en coaching proberen we de vrijwilligers sterker te maken. Op deze manier krijgen we sterkere wijkbewoners.’

’Als gemeente moeten we ze vaak herinneren dat wij er ook nog zijn en graag de helpende hand bieden’

‘Er gebeurt veel moois in Lewenborg’, vindt wijkwethouder Mattias Gijsbertsen. ‘De bewoners pakken zelf de wijkvernieuwing op. Er hangt een sfeer van ‘wij doen het zelf’. Als gemeente moeten we ze vaak herinneren dat wij er ook nog zijn en graag de helpende hand bieden. Jeugd en armoede zijn belangrijke thema’s. Die worden integraal opgepakt. Neem Lewenborg XL. Daarin werken scholen, het WIJ-team, woningbouwcorporaties en het gebiedsteam samen om kinderen gezond en veilig te laten opgroeien. Dat heeft zo’n voorbeeldfunctie, dat andere wijken hier hun licht komen opsteken. En de initiatieven van Golvend Lewenborg, dat mensen probeert te verbinden, zijn uiterst succesvol. De maandelijkse filmavond wordt druk bezocht, net als de inloopavond waar je je kunt melden met ideeën of suggesties. In Lewenborg tonen de bewoners echt een positieve inslag!’

Groots in Groningen: de kracht van klein

Tijdens het Feest van de Democratie ontving Roeland van der Schaaf, portefeuillehouder gebiedsgericht werken, het magazine Groots in Groningen: de kracht van klein, een verzameling initiatieven waarin de bewoner aan zet zijn en waarbij de gemeente ondersteunt. Het magazine geeft een impressie vanuit het perspectief van de wijken en bewoners, en een inkijkje in het samenspel tussen bestuur, ambtenaren en bewoners. ‘Gebiedsgericht werken gaat over het grote zien in kleine dingen. Ogenschijnlijk kleine initiatieven zijn van grote betekenis om het samenleven aangenamer te maken.’, stelt burgemeester Peter den Oudsten in het voorwoord van het magazine.

 

De kracht van het gebiedsgericht werken zit ‘m erin dat de leefwereld van mensen en de wereld van beleid en organisaties worden verbonden. Ook de komende periode is het nodig om in goed samenspel met bewoners efficiënt en effectief in te spelen op wat er zich in en vanuit de wijk voordoet. Dat vraagt om keuzes in de sturing, de organisatie, processen, de begroting en werkmethodieken, is de ervaring in Groningen. Daarbij is de verdere doorontwikkeling van de experimenten, waarbij meer zeggenschap naar de wijken brengen, een belangrijk thema.

 

afbeelding van Danielle van Oostrum

Danielle van Oostrum

Ik werk als communicatieadviseur bij Movisie. Voor Buurtwijs verzorg in de webredactie, onderhoud ik het Facebookaccount en maak ik de nieuwsbrieven.