Platform voor buurtontwikkeling

Sociale basis in Venlo: inwoners aan zet en algemene voorzieningen

Publicatiedatum: 
1 januari 2019

Beleid- en actieplan 2019 - 2020 van de gemeente Venlo

Venlo staat voor een grote opgave, namelijk financieel evenwicht bereiken in het sociaal domein, en tegelijkertijd ondersteuning bieden aan hen die dit nodig hebben. We kunnen deze opgave alléén realiseren als we in Venlo kunnen rekenen op een sterke sociale basis. Een basis van betrokken inwoners, vitale gemeenschappen en goede infrastructuur aan algemene voorzieningen. Een sterke sociale basis is essentieel voor inwoners om zich goed en thuis te voelen in hun eigen buurt. Daarom is ook de naam van dit beleidsdocument veranderd: ‘sociale basis in Venlo’. We willen hiermee benadrukken dat dit beleidsplan niet zozeer gaat over zorg, maar vooral over (het organiseren van) een sociale basis.

Dit plan gaat over (het organiseren van) de sociale basis in de gemeente Venlo. Enerzijds de informele basis die inwoners zelf tot stand brengen. De informele basis van vitale gemeenschappen en het er zijn voor elkaar. Anderzijds de formele basis van algemene voorzieningen die de gemeente en haar partners faciliteren dan wel organiseren. Dit integrale plan bevat véél thema’s, maar is zeker niet uitputtend voor het sociale domein. Daarnaast liggen er verbindingen met andere beleidsvelden, zoals het gezondheidsbeleid en het armoedebeleid.

Organisatie: 
Gemeente Venlo
Jaar uitgave: 
2019
Type publicatie: 
Beleidsdocument
Kennisplein artikel: 
ja