Platform voor buurtontwikkeling

Reageer op dit artikel

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.

Sociaal schaduwwerk in een wijk in Amsterdam Zuidoost

Publicatiedatum: 
19 oktober 2021

Een onderzoek naar ‘informele sociaal werkpraktijken’ in Holendrecht. Over 'nabije kennis' naast professionale en ervaringskennis. 

'Sociaal schaduwwerk' is als concept geïntroduceerd door Belgische onderzoekers, die naar dit fenomeen in 2019 een studie hebben gedaan. Het verwijst naar sociaal werkpraktijken die uitgevoerd worden door informele spelers, personen of organisaties die niet vanuit een professionele taakopdracht werken, maar veelal op eigen initiatief en vrijwillig. Vanuit die positie organiseren zij allerlei vormen van ontmoeting, begeleiding en ondersteuning die overeenkomen met de activiteiten van professionals in het sociaal werk. Uit de Belgische studie komt het beeld naar voren dat sociaal schaduwwerk soms een gat opvult, door bewoners te bereiken die door professionele zorg- en welzijnsorganisaties niet of niet goed bereikt worden - vooral bewoners met een migratieachtergrond. Bovendien zijn volgens deze studie dit type sociaal werkpraktijken niet altijd even zichtbaar voor en bekend bij formele organisaties, de lokale overheid en de bredere samenleving. Gelden die bevindingen ook in de Amsterdamse context? Zien we in de Amsterdamse praktijk ook voorbeelden van sociaal schaduwwerk?

Auteur: 
Saskia Welschen, Pamela Lucas, Marc Hoijtink
Organisatie: 
Hogeschool van Amsterdam, Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie, lectoraat Stedelijk Sociaal Werken
Jaar uitgave: 
2021
Type publicatie: 
Onderzoeksrapport
Kennisplein artikel: 
ja