Platform voor buurtontwikkeling

Reageer op dit artikel

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.

Samen vooruit: op weg naar een stevige sociale basis in Amsterdam

Publicatiedatum: 
1 januari 2020

Stedelijk beleidskader 2020 - 2023 van de gemeente Amsterdam

In een stevige sociale basis wordt maximaal ingezet op het ontdekken van talenten en benutten van kansen en mogelijkheden van Amsterdammers om mee te kunnen doen. Door ondersteuning op maat vanuit Amsterdammers zelf te organiseren, ontstaat een belangrijke preventieve werking. Zo kan met laagdrempelige, lichtere vormen van hulp en steun de behoefte aan zwaardere ondersteuning en zorg worden teruggedrongen of voorkomen. Daar waar zorg en ondersteuning nodig is, is die herkenbaar en in samenhang georganiseerd en voor alle Amsterdammers toegankelijk. Een stevige sociale basis maakt deze beweging mogelijk.

Om de sociale basis te ondersteunen wordt jaarlijks door de stadsdelen ruim 70 miljoen euro aan structurele en incidentele subsidies verleend. De doelen uit het beleidskader vormen de basis voor de subsidieregeling. De subsidieregeling vormt vervolgens samen met de Algemene Subsidieverordening (ASA) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) de wettelijke grondslag voor het verlenen van de subsidies in Amsterdam voor de periode 2020 - 2023. Er zijn veel verschillende initiatieven van zoveel verschillende partners; dat kan niet zonder een kader met afspraken over hoe we de samenwerking en kwaliteit borgen. We zijn 1 Amsterdam, dit stedelijk kader is het raamwerk waarbinnen de sociale basis wordt vormgegeven op basis van gedeelde leidende principes voor de uitvoering. Zo voorkomen we dat we die afspraken keer op keer op tientallen plekken opnieuw met elkaar moeten maken. Verschil mag er zijn, want maatwerk is nodig, maar dat mag niet leiden tot een onherkenbaar pallet aan (buurt) voorzieningen waar geen Amsterdammer meer wijs uit wordt

Organisatie: 
Gemeente Amsterdam
Jaar uitgave: 
2020
Type publicatie: 
Beleidsdocument
Bijlages: 
Kennisplein artikel: 
ja