Platform voor buurtontwikkeling

Online Jongerenwerk: Werken in de online leefwereld van jongeren

Publicatiedatum: 
24 februari 2020

Deze handreiking biedt handvatten aan jongerenwerkers voor het werken in de online wereld en handvatten aan managers voor het creëren van kaders waarbinnen dit gebeurt.

Online jongerenwerk zou een vanzelfsprekend onderdeel van het takenpakket van jongerenwerkers moeten zijn, aldus de auteurs van deze publicatie. Net zoals sociale media vanzelfsprekend is in het dagelijks leven van jongeren. Door de combinatie van online en offline jongerenwerk zijn jongerenwerkers in staat om een offline beeld te koppelen aan de inzichten die zij op sociale media verzamelen; hierdoor nemen zij een bijzondere positie in binnen het lokale jeugdveld. 

Jongerenwerkers kunnen sociale media gebruiken voor de volgende vier functies: contact, doorgronden van de leefwereld, vroegsignalering en profilering en integrale samenwerking. Die worden visueel aantrekkelijk uitgewerkt. Ingegaan wordt op gebruikswaarde (voor wie?) whatsapp, instagram, youtube, facebook en snapchat. Jongerenwerkers krijgen inzicht in de verschillen tussen online en offline werken, en bovendien kaders om mee te werken (‘Zorg dat je online te allen tijde herkenbaar als jongerenwerker actief bent’). 

Auteur: 
Hamdiuin, T.; Broek, J., van den
Organisatie: 
Nederlands Jeugdinstituut; Stichting JOZ
Jaar uitgave: 
2020
Type publicatie: 
Onderzoeksrapport
Kennisplein artikel: 
ja