Platform voor buurtontwikkeling

Reageer op dit artikel

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.

Moslims en hun medemensen

Publicatiedatum: 
13 april 2022

Actief burgerschap wordt beschreven door actieve buurtbewoners en initiatiefnemers als: ‘je inzetten voor een ander’ en ‘mensen een menswaardig gevoel geven’. Kennisplatform Inclusief Samenleven deed onderzoek naar ervaringen en opvattingen van moslims in Nederland die een burgerinitiatief hebben opgezet of daar een bijdrage aan leveren. 

In dit rapport wordt gedaan verslag van een verkennende onderzoek naar ervaringen en opvattingen van moslims in Nederland die een burgerinitiatief hebben opgezet of daar een bijdrage aan leveren. Aan de hand 
van semigestructureerde interviews met elf van hen en een beknopte internationale literatuurstudie wordt een beeld van geschetst hun motivatie, doelen en aanpak, en van gesignaleerde trends. De vraag die in deze verkenning centraal staat is: ‘Hoe geven Nederlandse moslims invulling aan actief burgerschap?’ Daarbij worden de vragen over hun drijfveren en doelen beantwoord, en hoe zij hun initiatief hebben vormgegeven. Op basis van de literatuur en de interviews beschrijven we een aantal ontwikkelingen. 

De vormgeving en invulling van de verschillende burgerinitiatieven verschillen in doelgroep, thema en locatie. De meeste initiatieven zijn niet alleen gericht op de moslimgemeenschap maar op alle burgers in de samenleving. Soms heeft men een specifieke doelgroep, zoals moslims met een lichamelijke beperking, soms een heel brede doelgroep, zoals jongeren, migranten of professionals. Een aantal thema’s die eerder min of meer een taboe waren onder moslims, krijgt bij de burgerinitiatieven van onze respondenten wel aandacht, zoals armoede, lichamelijke beperking, en mensen in de gevangenis. De andere thema’s die de burgerinitiatieven die onder de loep zijn genomen zijn talentontwikkeling, topsport, ontmoeting en verdieping, kunst, vrede en educatie. Een aantal projecten richt zich op actuele thema’s, zoals islam in Nederland, religieuze identiteit, scheiding kerk en staat, mensenrechten, moslimjeugd en gender en xenofobie. 

Auteur: 
Nhass, H.; Vlug, J.
Organisatie: 
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar uitgave: 
2022
Type publicatie: 
Onderzoek
Naam contactpersoon: 
Jeroen Vlug
Telefoonnummer: 
06 5544 0618
Kennisplein artikel: 
ja