Platform voor buurtontwikkeling

Reageer op dit artikel

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.

Lessen voor een nieuwe gebiedsgerichte aanpak

Publicatiedatum: 
29 juni 2021

Meta-analyse van onderzoeksliteratuur en bestaande evaluaties en rapportages van aanpakken op wijkniveau in verschillende beleidsdomeinen uit het verleden.

Een gebiedsgericht aanpak is nodig om op thema’s als hulpverlening, onderwijs, criminaliteit, wonen en lokale economie de situatie in kwetsbare wijken te verbeteren, maar het mag gemeenschappen, culturele identiteiten en vertrouwde plekken niet doorbreken of verstoren.Deze complexiteit vraagt om precisie. Het vraagt om met aandacht te kijken, te luisteren en te begrijpen wat de lokale problematiek in een specifieke wijk precies inhoudt en te onderzoeken waar bewoners behoefte aan hebben. Met dit rapport hopen de onderzoekers bij te dragen aan deze complexe opdracht. De meta-analyse baseren ze op 21 kwalitatief sterke onderzoeksrapporten van onderzoeksbureaus, 60 wetenschappelijke artikelen uit peer-reviewed tijdschriften, en 15 beleidsnota’s, kamerbrieven en wetgevingen.

Auteur: 
Dr. Verloo, N. & Ferier, M.
Organisatie: 
Universiteit van Amsterdam in opdracht van het Ministerie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Jaar uitgave: 
2021
Type publicatie: 
Beleidsdocument
Kennisplein artikel: 
ja