Platform voor buurtontwikkeling

Hoe versterk je de sociale basis in buurten?

Publicatiedatum: 
3 oktober 2019

Zorg dichtbij huis, minder specialisten in het gezin, sneller signaleren van problemen en minder eenzaamheid en armoede. Het activeren en ondersteunen van de sociale basisis een belangrijk antwoord op allerlei maatschappelijkevraagstukken. Hoe zorg je dat burgers hierover meepraten en zichzelf – en elkaar – willen helpen? 

Dat onderzoeken gemeenten, Rijk en Movisie, zorg- en welzijnsorganisaties eninwoners in het traject Versterken sociale basis. Hoe pakt de gemeente Amstelveen dit aan? Het document bevat een interview met gemeente Amstelveen een beschrijving van de valkuilen en tips om een coalitie te starten.  

Auteur: 
Programma Sociaal Domein
Organisatie: 
Programma Sociaal Domein
Jaar uitgave: 
2019
Type publicatie: 
Beleidsdocument
Kennisplein artikel: 
ja