Platform voor buurtontwikkeling

Hoe maak ik een buurtagenda?

Publicatiedatum: 
1 juni 2021

De handreiking ‘Hoe maak ik een buurtagenda?’ geeft context en zeven bouwstenen waarmee je een vliegende start kunt maken met het opstellen van een buurtagenda. Of je nu beleidsmaker, wijkprofessional of bewoner bent.

 

Na een periode van relatieve afwezigheid gaan gemeenten, woningcorporaties en andere partijen weer aan de slag in wijk en buurt. Dit doen zij samen met bewoners. Het opstellen van een buurtagenda is daarbij praktisch en passend om ervoor te zorgen dat de wensen en behoeften voor de buurt van deze partijen bij elkaar worden gebracht. Veel partijen worstelen echter met hoe je een goede buurtagenda opstelt. Zij hebben vragen zoals: hoe kun je cijfers over een buurt interpreteren? Hoe haal je verhalen op van bewoners? En wie betrek je in het proces? Daarom ontwikkelden Platform31 en Movisie de handreiking ‘Hoe maak ik een buurtagenda?’ samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) en het Landelijk Platform Buurt- en Wijkgericht Werken (LPB).

Deze handreiking biedt een reflectie op wat een buurtagenda is en waar deze aan moet voldoen, en zeven bouwstenen voor het maken van een vliegende start met een buurtagenda. Er worden veel voorbeelden genoemd van instrumenten en methoden om cijfers en verhalen te verzamelen en bij elkaar te brengen in een buurtagenda. Ook praktijkvoorbeelden van succesvol afgeronde wijk- en buurtagenda’s komen aan bod.

Auteur: 
Engbersen, R.; Arum, S., van; Uyterlinde, M.; Can, E. & Ooms, M.
Organisatie: 
Platform31, Movisie
Jaar uitgave: 
2021
Type publicatie: 
Onderzoek
Kennisplein artikel: 
ja