Platform voor buurtontwikkeling

Reageer op dit artikel

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.

Burgers ontvoogd, perspectieven op de doe-democratie

Publicatiedatum: 
5 januari 2022

Bundel verkenningen van de verschillende perspectieven van de doe-democratie. Hoe kunnen zo veel mogelijk burgers meedoen? En wel op zo'n manier dat zij ook daadwerkelijk zeggenschap hebben? 

In dit boek wordt deze problematiek van de doe-democratie vanuit verschillende perspectieven verkend. Doel is inzicht te verkrijgen hoe tot een situatie te komen waarin burgers betrokken kunnen worden bij zaken die in hun buurt spelen, op zo’n manier dat zij ook daadwerkelijk zeggenschap kunnen uitoefenen. In het boek komen vier verschillende wetenschappelijke perspectieven aan bod. Historicus Patrick van Schie (en directeur van de Telderstichting van de VVD) belicht hoe de samenleving de zaken zelf regelde voordat de overheid er een taak in zag, en tot welke bezwaren die inmenging van overheden zou kunnen leiden. Emeritus hoogleraar parlementair stelsel Joop van den Berg (en voormalig senator van de PvdA) bespreekt de vraag hoe deze nieuwe vormen van burgerbetrokkenheid zich verhouden tot ons stelsel van vertegenwoordigende democratie. Juriste Esmée Driessen onderzoekt in hoeverre de huidige wet- en regelgeving voldoende in deze burgerinitiatieven voorziet, dan wel aanpassing behoeft. Hoogleraar vrijwilligerswerk Lucas Meijs geeft deze initiatieven een plek in de waaier aan civil society-organisaties en beveelt het model van de wijkBV aan.
 

Auteur: 
Prof. Dr. J.TH.J. van den Berg e.a.
Organisatie: 
Het Institute for Social Enterprising (IFSE)
Jaar uitgave: 
2021
Type publicatie: 
Boek
Telefoonnummer: 
0341746100
Kennisplein artikel: 
ja