Platform voor buurtontwikkeling

Burgerinitiatief ten tijde van corona

Publicatiedatum: 
15 maart 2021

In hoeverre kunnen burgerinitiatieven in tijden van corona overeind blijven? En wat hebben deze initiatieven nodig om hun rol goed te vervullen? De universiteit van Humanistiek onderzocht dat in vier gemeenten: Apeldoorn, Nijmegen, Houten en Utrecht. 

Van burgerinitiatieven wordt al decennia veel verwacht. Ze vangen naar men hoopt de gaten op de die door een terugtrekkende verzorgingsstaat ontstaan en functioneren als leerschool voor actief burgerschap. Via burgerinitiatieven zouden burgers de kans krijgen om meer voor elkaar te betekenen dan via vermeend kille verzorgingsstaatsarrangementen. Met de komst van de participatiemaatschappij is het stimuleren van burgerinitiatieven dan ook overheidsbeleid geworden. Deze hoge verwachtingen zijn alleen haalbaar wanneer men er stilzwijgend van uit gaat dat burgerinitiatieven redelijk robuust zijn en ook in grillige maatschappelijke omstandigheden tegen een stootje kunnen, en ook dan een cruciale aanvulling op de verzorgingsstaat blijven. De coronapandemie is voor die laatste gedachte een interessante toets. Als burgerinitiatieven deze stresstest doorstaan, tonen zij aan een duurzame en bruikbare aanvulling op de verzorgingsstaat te zijn. 

Tijdens de pandemie, tussen juni en oktober 2020, zijn 22 initiatieven tegen het licht gehouden, door met henzelf maar ook met ambtenaren en sociaal werkers te spreken. Dragen een goede relatie met de overheid, sociaal kapitaal, organisatorische capaciteit en leiderschap ook tijdens de Covid-crisis bij aan de bestendigheid van burgerinitiatieven?

Een working paper van de Universiteit van Humanistiek.

Auteur: 
Spit, N.; Visscher, K.; Hurenkamp, M., Tonkens,E.; Trappenburg, M.
Organisatie: 
Universiteit voor Humanistiek
Jaar uitgave: 
2021
Type publicatie: 
Onderzoek
Kennisplein artikel: 
ja