Platform voor buurtontwikkeling

Inclusiviteit begint bij onderlinge betrokkenheid

Een kijkje in de keuken van een fonds
Publicatie
7 augustus 2018
Inclusiviteit begint bij onderlinge betrokkenheid

Foto: Vogelnest

Als je fonds zegt, zeg je geld. Of is dit een achterhaalde associatie? Zijn fondsen vandaag de dag meer dan alleen geldschieters? We vroegen het aan Nicole Rietvelt, programma-manager bij Stichting DOEN.

‘Vanuit het programma Vernieuwende Bewonersinitiatieven ondersteunen wij met de bijdrage van de Nationale Postcode Loterij initiatieven die gericht zijn op de ontwikkeling van vernieuwende, ondernemende en creatieve plekken waar mensen met uiteenlopende achtergronden elkaar kunnen leren kennen en van elkaar kunnen leren’, aldus Nicole Rietvelt, programmamanager bij Stichting DOEN. Stichting DOEN ondersteunt initiatieven die kwetsbare mensen weer een plek geven in de maatschappij en waarbij mensen weer betrokken worden bij elkaar en hun omgeving. Dat is belangrijk, want deze initiatieven versterken de onderlinge samenhang in de maatschappij.

Foto: Vogelnest

Vaak zijn dit fysieke ontmoetingsplekken, zoals buurthuizen in zelfbeheer of bewonersbedrijven en wijkondernemingen. Nicole vertelt bijvoorbeeld enthousiast over het Vogelnest, een ontmoetingsplaats in Dordrecht die de buurt mooier, creatiever en gezelliger wil maken. ‘Buurtbewoners ontmoeten elkaar bij creatieve en sociale activiteiten zoals samen koken, tuinieren in de moestuin of naaien. Door al deze activiteiten wordt de buurt aantrekkelijker en voelen bewoners zich meer betrokken bij elkaar en de buurt.’

Om er voor te zorgen dat de initiatieven duurzaam opgezet kunnen worden, is er steeds meer aandacht voor de ontwikkeling van verdienmodellen en het vergroten van de eigen inkomsten

Duurzame continuïteit

De focus van DOEN ligt met name op het mogelijk maken en helpen opstarten van een initiatief maar, benadrukt Nicole, DOEN wil voorkomen dat een project omvalt wanneer de financiering stopt: ‘Vanaf het begin gaan we het gesprek aan met initiatiefnemers over de financiële duurzaamheid van het project. Welke mogelijkheden zijn er voor eigen inkomsten? Zijn er mogelijkheden voor sponsoring of crowdfunding? Kunnen wij ze in contact brengen met andere interessante fondsen? Om er voor te zorgen dat de initiatieven duurzaam opgezet worden, is er steeds meer aandacht gekomen voor de ontwikkeling van verdienmodellen en het vergroten van de eigen inkomsten.’

Meer weten over hoe je jouw initiatief verduurzaamt? Dan is Pitchen voor impact in je wijk misschien iets voor jou!

Meer dan een financier

Naast financiële ondersteuning vervult Stichting DOEN ook een actieve verbindende rol, en is dus meer dan alleen een geldschieter. De stichting is meer non-financiële steun gaan bieden omdat men constateerde dat de behoefte daaraan steeds groter werd de afgelopen jaren. Nicole legt uit: ‘Onder andere door overheidsbezuinigingen werden de afgelopen jaren veel buurthuizen gesloten en zijn er veel ontmoetingsplaatsen verdwenen. Bewoners nemen nu het heft in handen.’

Foto: Straatgelaat

Deze ontwikkeling leidt ook tot veel nieuwe, complexe vragen waar bewoners hulp bij nodig hebben: van de ontwikkeling van renderende activiteiten tot het hanteren van het vrijwilligersbeleid of de ontwikkeling van de organisatie. ‘DOEN schakelt regelmatig experts in om initiatieven hierin te ondersteunen, onder andere in een netwerk dat wij hebben opgezet in samenwerking met LSA, het VSB fonds en KNHM waarbij wij ons aanbod in non-financiële steun hebben samengebracht en beschikbaar hebben gesteld voor bewonersinitiatieven.’, vervolgt Nicole.

We hebben regelmatig contact met initiatiefnemers, hieruit blijkt altijd dat er veel meer gebeurt dan wat er op papier komt te staan in een rapportage

Meten van impact

Het is van groot belang om de waarde van de buurtinitiatieven zichtbaar te maken. Om de impact van ondersteunde projecten in kaart te brengen vraagt DOEN zowel naar kwalitatieve als kwantitatieve gegevens: van het aantal actief betrokken bewoners tot de waardering en ontwikkeling van betrokken bewoners. Ook wil DOEN inzicht in het aantal en het soort activiteiten en de ontwikkeling van de eigen inkomsten van een project.

Maar het meten van de daadwerkelijke impact die de initiatieven in een buurt hebben blijft volgens Nicole een uitdaging: ‘Wij gaan veel op projectbezoek en hebben regelmatig contact met initiatiefnemers, hieruit blijkt altijd dat er veel meer gebeurt dan wat er op papier komt te staan in een rapportage. DOEN is momenteel met Avance, een impact adviesbureau, aan het kijken hoe wij dit nog meer kunnen faciliteren en nog beter kunnen doen. Maar dat de buurtinitiatieven bijdragen aan een meer inclusieve en sociale samenleving staat buiten kijf!’

Bekijk de publicatie Iedereen doet mee, op weg naar een inclusieve en betrokken samenleving en ontdek hoe inspirerende initiatieven mensen mee laten doen en betrokken maken bij elkaar en hun buurt. Ook lees je hoe je een aanvraag voor ondersteuning doet bij DOEN.

Stichting DOEN zet zich al ruim 25 jaar in voor een groene, sociale en creatieve samenleving. Dankzij de bijdragen van de drie Goede Doelen Loterijen ondersteunt Stichting DOEN initiatieven van ondernemers en voorlopers die hun nek durven uitsteken voor een betere en duurzame wereld. Een inclusieve wereld waarin mensen meer oog hebben voor elkaar en zich inzetten voor hun omgeving.

Reageer op dit artikel

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.