Platform voor buurtontwikkeling

Hoe maak jij contact met je buurtgenoten?

Deel jouw verhaal op buurtwijs
Blog
19 oktober 2021

Op een fijne manier samenleven met buren die verschillen in afkomst, religie en cultuur, hoe doe je dat? Deze buurtmakers werken met veel passie aan ontmoetingen die de buurt tot een fijne plek maken.

 

Sociaal contact helpt om positief over een buur te denken uit een andere culturele, etnische of religieuze groep. Dat is belangrijk omdat buurten steeds diverser zijn geworden. Diversiteit maakt het samenleven ingewikkelder, uitdagender én rijker. Simpelweg omdat je de rituelen, gebruiken of opvattingen van een ander niet voldoende kent. Lichte ontmoetingen kunnen helpen. Zij kunnen bijvoorbeeld vooroordelen verminderen en drempels verlagen om dingen bespreekbaar te maken.

Op buurtwijs verzamelen we verhalen over buurtinitiatieven die tot positief sociaal contact uitnodigen. In de rubriek Aangenaam Kennismaken lees je verhalen over ongewone buurtmakers die hun beste beentje voor zetten om contact te maken met de ander.

Samen delen we jouw verhaal op buurtwijs

Met jouw verhaal anderen laten zien wat je initiatief doet? En tegelijk een moment van reflectie door na te denken over vragen als: wat doe je precies, met welke reden en hoe pakt dat uit, en waarom? We helpen je als redactie graag om jouw verhaal te vertellen. In dit artikel staan vragen die jouw verhaal op gang helpen. Stuur de antwoorden en eventuele extra informatie over jouw initiatief naar info@buurtwijs.nl en we maken er samen een mooi praktijkverhaal van. 

Waarom die aandacht voor positief sociaal contact? 

In ons archief vind je dit interview met politicoloog Tom van der Meer. Hij legt uit hoe Robert Putnam sinds 2007 een wat negatieve stempel drukte op het thema de diverse buurt: ‘Putnam zegt dat etnische diversiteit in een wijk schadelijk is voor de sociale samenhang binnen en buiten die buurt. Zijn stelling was, dat wie in een etnisch diverse wijk woont, zich in zijn schulp terugtrekt, als een schildpad. Bewoners zouden onderling minder vertrouwen hebben en minder participeren in vrijwilligerswerk en informele hulp. Als diezelfde mensen in een homogene wijk zouden wonen, met bijvoorbeeld alleen maar witte Nederlanders of Nederlandse Marokkanen, dan zouden ze dat niet doen.’

Tom van der Meer heeft nog eens goed naar de stelling van Putnam gekeken en kwam tot een andere conclusie: ‘Over het algemeen zijn netwerken in diverse buurten niet kleiner en is het vertrouwen en het contact niet minder. Sterker nog, in etnisch diverse wijken is er eerder meer vertrouwen in andere etnische groepen dan minder, omdat verschillende groepen naast elkaar leven.’

Hij pleit voor fysieke plekken die laagdrempelig contact uitlokken zoals een kinderboerderij of wijkbibliotheek. In het interview deelt hij ook nog 4 adviezen voor buurtmakers die onderling contact willen verbeteren: 
•    temper je verwachtingen, 
•    richt je niet te veel op diversiteit, 
•    zet in op het kleine en het informele, 
•    en heb vooral veel geduld. 

Bekend maakt bemind  

Uit onderzoek blijkt dat sociaal contact een belangrijke rol kan spelen in het creëren van vertrouwen en saamhorigheid en in het tegengaan van negatieve beeldvorming (stereotypering) en vooroordelen over elkaar en daarmee discriminatie en uitsluiting (bron: Bekend maakt bemind ). Daarom wordt het bevorderen van sociaal contact tussen mensen met verschillende etnische, culturele en religieuze achtergronden gezien als een van de manieren om in buurten sociale cohesie te bevorderen en onbegrip en spanningen tussen groepen te verminderen. Of ook wel: respectvol samenleven te bevorderen. Hoe en wanneer dit werkt? Dat lees je in de publicatie Bekend maakt bemind.