Platform voor buurtontwikkeling

Hoe maak je ruimte voor conflict in de buurt?

Ervaringen van participatiepioniers
Blog
afbeelding van Nies Medema  
28 november 2016
Hoe maak je ruimte voor conflict in de buurt?

Foto: fosa. (Flickr Creative Commons)

 

 

Er zijn veel succesverhalen over projecten rond burgerparticipatie. Maar hoe wordt er omgegaan met ruzie en uiteenlopende belangen?

 

 

Ooit schreef ik een column over het thema conflict in een boek over burgerparticipatieprojecten van Lokale Lente. Het was me namelijk opgevallen dat er op podia veel gejuicht wordt, maar dat er achter de schermen ook veel ruzie is. Ik fietste langs bij diverse Amsterdamse pioniers. In Oost natuurlijk naar De Meevaart. Daar sprak ik met initiatiefnemer Firoez Azarhoosh. Firoez heeft die prachtige manier van uitdrukken die ik van veel Iraanse Nederlanders ken. Hij zei onder meer dat je bij conflicten erbij moet staan en niet ertussen.

Zoals vaker bij mooie initiatieven, zijn er achter de schermen hardwerkende vrouwen die wat minder vaak een podiumplek krijgen. Farnosh Forozesh kende ik eerst alleen omdat ik bij haar de rekeningen voor de huur betaalde als ik van de zalen gebruik maakte voor trainingen (wijk)ondernemerschap en websites bouwen. Of ik zag haar bij bijeenkomsten in De Meevaart. Altijd vriendelijk, altijd vol aandacht voor iedereen. En nog knap ook.

De Meevaart: voorbeeldproject van burgerparticipatie

Voor wie het initiatief niet kent: De Meevaart is een van de eerste buurthuizen die werd overgenomen door buurtbewoners. Die hadden een welwillend stadsdeelbestuur dat hen het beheer op proef in handen wilde geven, met een zak geld erbij. Niet het bedrag dat de welzijnsorganisatie kreeg, maar toch, een ton of drie als ik me wel herinner. Een substantieel bedrag, geen vrijwilligersfooi. De Meevaart geldt nu als een van de voorbeeldprojecten van burgerparticipatie. Ik kom er vaak en graag omdat ze altijd weer mooie dingen verzinnen voor de mensen en niet alleen voor de hoogopgeleide witte Amsterdammers. Het is een prettige mengeling.

Pioniers zijn eigenwijze mensen

Farnosh en ik kwamen eens te spreken over de Meevaart, waar zij en Firoez zo’n beetje al hun vrije en betaalde tijd doorbrachten. En we kregen het over conflict. Ik vroeg naar haar ervaringen met conflicten. Die waren er in overvloed. Pioniers zijn in de regel eigenwijze mensen. Samenwerken is niet gemakkelijk, zeker niet in een organisatie waar de rollen nog niet vastliggen, zoals in het begin bij De Meevaart. Ik vroeg haar hoe zij daarmee om was gegaan.

Bij elkaar blijven

En toen begon ze met glanzende ogen te spreken over de liefde. Dat het daar eigenlijk allemaal om ging. Dat ze bij conflicten zichzelf en anderen er steeds aan hielp herinneren dat er een hoger doel was. Dat je het niet altijd eens hoefde zijn, maar dat je wel hetzelfde nastreefde. En dat je daarom steeds weer toenadering moest zoeken. Bij elkaar blijven. Ook als je woest was. Conflicten zijn het gevolg van diversiteit, aldus Nooshi, dat is gewoon zo! ‘Het gaan erom de conflicten niet onder het tapijt te vegen maar deze juist te gebruiken om te laten zien dat er ondanks de verschillen er veel gemeenschappelijkheid bestaat als je van elkaar houdt en je de verschillen koestert.’

Koester het conflict

‘Het gaat erom dat je in staat bent je te verplaatsen in iemand anders en zijn of haar positie en gevoelens. Om te snappen dat er meerdere waarheden bestaan en dat jouw waarheid er maar een van de vele is. Je hoeft niet je eigen waarheid te verloochenen maar juist snappen dat de waarheid van anderen voor hen even dierbaar is als jouw waarheid voor jou. Dit kan je opbrengen als je van ander houdt, zoveel als je van jezelf houdt. Het koesteren van conflicten geeft je de mogelijkheid om dit in te zien en te beseffen.’

‘Hiermee schep je een klimaat dat door veel mensen gedragen en bewaakt wordt. Nieuwkomers merken het klimaat meteen en passen zich daaraan aan. Hierdoor beïnvloed je elkaar en vorm je een warm nest voor nieuwe leden van de community. Dit gaat verder dan het alleen maar roepen van slogans. Als je een dergelijk klimaat wilt verduurzamen dan moet je deze gedachten in je daden inplanten en ze tot basiswaarde van het zijn verklaren.’

‘Gelijkwaardigheid, horizontaliteit en solidariteit zijn allemaal resultaten van deze manier van denken en handelen.’

 

Nies Medema is initiatiefnemer van jongesla.org, schrijver en adviseur/trainer op het gebied van sociaal ondernemerschap en diversiteit.

Dit is een verkorte versie van een column die eerder verscheen op doedemocratie.net

Reageer op dit artikel

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.