Platform voor buurtontwikkeling

Handboek GGZ in de wijk

Bewoners met psychische problemen doen mee in Amsterdam Zuid
Publicatie
afbeelding van Movisie  
23 april 2019
GGz in de wijk

Foto: stock (123rf)

In Amsterdam Zuid werken gemeente, zorg- en welzijnsinstellingen en ervaringsdeskundigen samen om ervoor te zorgen dat bewoners met psychische of psychiatrische problemen zich welkom voelen in hun buurt. Van deze succesvolle aanpak is nu een handboek verschenen.

Amsterdam Zuid kent rond de 6500 inwoners met ernstige psychische klachten. Dit was voor het stadsdeel reden om in actie te komen om het welzijn en de zelfredzaamheid van bewoners met psychische of psychiatrische problematiek te verbeteren. Samen optrekken om de wijk toegankelijk en ontvankelijk te maken voor bewoners in een kwetsbare positie: dat is de kern van de interventie GGZ in de Wijk. Dit doet het stadsdeel samen met zorgorganisatie GGZ inGeest, welzijnsorganisatie Dynamo en met het sociale uitzendbureau voor ervaringsdeskundigen Team ED.

Ervaringsdeskundigen

Juist deze ervaringsdeskundigen weten wat de doelgroep nodig heeft om zich welkom te voelen, en weten welke weerstand mensen met psychische problemen kunnen ondervinden van anderen. De leden van het team bieden een warme plek, ondersteuning en een luisterend oor. Daarnaast zijn GGZ-coaches actief die vrijwilligers en professionals trainen en ondersteunen in de omgang met de doelgroep, bijvoorbeeld in de Huizen van de Wijk. De coaches delen zo hun expertise, maar kennen en begeleiden ook hun cliënten, de bewoners met psychische problematiek.

GGZ-Coach: 'Ik heb recent een welzijnsmedewerker gecoacht die moeite had met het stellen van grenzen bij iemand die overlast veroorzaakte. Door mijn coaching heb ik de welzijnswerker meer inzicht gegeven in de psychische problematiek. En door snel te schakelen met mijn collega’s van GGZ inGeest is het  gelukt om de overlast terug te dringen. Hierdoor kreeg de persoon in kwestie een tweede kans om weer mee te doen in de groep en te werken aan herstel.'

Bekijk dit filmpje over GGZ in de wijk

GGZ in de wijk

De aanpak ‘GGZ in de Wijk’ draagt eraan bij dat wijkbewoners met een psychische of psychiatrische kwetsbaarheid gastvrij worden ontvangen in voorzieningen in de buurt. De vrijwilligers en professionals die werken in welzijnsvoorzieningen in de buurt zijn bereid om ruimte te creëren voor buurtbewoners die anders zijn en helpen hen om passend vrijwilligerswerk of passende ondersteuning te bieden. Kennis over gedrag is essentieel: omgaan met gedrag, grenzen aangeven, afspraken nakomen. Daar draagt ‘GGZ in de Wijk’ ook aan bij.

Kleinschalig gestart

Stadsdeelbestuurder Flora Breemer: 'In 2015 zijn we kleinschalig gestart met ‘GGZ in de Wijk’. We wisten toen nog niet dat het zo goed zou werken. Inmiddels zien we dat cliënten minder beroep doen op zwaardere zorg en zien we dat er mooie verbanden ontstaan tussen verschillende bewoners van Zuid. De kracht van deze aanpak is dat we snel kunnen opschalen als het nodig is, maar ook juist goed zien als iemand minder zorg nodig heeft omdat iemand weer z’n draai heeft gevonden in de samenleving. Dat is waar het voor mij om gaat: dat je anders kunt zijn en toch gewoon meedoet. Onze werkwijze is zo succesvol dat Movisie deze in een handboek heeft beschreven. Zo te gebruiken door andere stadsdelen en gemeentes.'

’De kracht van deze aanpak is dat we snel kunnen opschalen als het nodig is’

Handboek

Het handboek ‘Mens tussen de mensen’ van Movisie is bedoeld voor werkers in zorg en welzijn, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen, beleidsambtenaren van de gemeenten, bestuurders en managers om zelf aan de slag te gaan in hun eigen buurten en wijken.

Anne-Marie van Bergen is senior adviseur Thuis in de Wijk bij Movisie. Dit artikel verscheen eerder op de website van Movisie.

afbeelding van Danielle van Oostrum

Danielle van Oostrum

Ik werk als communicatieadviseur bij Movisie. Voor Buurtwijs verzorg in de webredactie, onderhoud ik het Facebookaccount en maak ik de nieuwsbrieven.
afbeelding van Movisie  

Movisie

Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. Samen met de praktijk ontwikkelen we kennis over wat echt goed werkt en passen we die kennis toe.