Platform voor buurtontwikkeling

Gouden Mannen vertellen over hun wereld

Kijktip voor het weekend
Beeld
afbeelding van Kijk en luister  
24 maart 2023
Mannen lopen op straat

De Gouden Mannen vertellen in deze korte film aan politici en bestuurders hoe het Gouden Mannen-programma hun leven heeft veranderd en hoe ze weer een plek vonden in hun buurt.

 

Eenzaamheid onder ouderen met een migratieachtergrond blijft vaak onzichtbaar en hierdoor onbesproken, zo blijkt uit dit onderzoek van KIS (Kennisplatform Inclusief Samenleven). Om oudere mannen uit hun sociale isolement te halen startte buurt/-opbouwwerker Magdy Khalil in 2013 met een trainingsprogramma voor mannen (50+) die de verbinding met zichzelf, hun omgeving en de toekomst zijn verloren. Het gaat om mannen met een laag inkomen, die geen werk (meer) hebben, zich terugtrekken, zich gediscrimineerd voelen of worstelen met een laag zelfbeeld en hierdoor vaak ook psychische problemen ervaren. 

In verschillende Amsterdamse stadsdelen kunnen de mannen een Gouden Mannen trainingsprogramma volgen. Deelnemers melden zich aan na een doorverwijzing van een lokale zorg- en welzijnsorganisaties of via oud-deelnemers. Het programma heeft een looptijd van 60 weken. Eén dagdeel per week ontmoeten deelnemers hun mannelijke wijkgenoten die in eenzelfde situatie zijn terechtgekomen.

Ik, wij en de wereld 

Het programma is onderverdeeld in 3 fases van 20 weken. In de eerste fase staat ‘ik’ centraal. In 4 uur per week werken de mannen aan vaardigheden als lezen, computeren, beweging en assertiviteit. Daarna start de ‘wij’-fase, die draait om sociale vaardigheden, het opbouwen van relaties en jezelf presenteren. In de laatste fase, ‘ik & de wereld’, worden persoonlijke verhalen gedeeld om elkaar nog beter te leren kennen. 

Lees meer over het Gouden Mannen-programma in de handreiking.

 

De weg terug 

Een aantal Gouden Mannen is ook getraind als ambassadeur en Stadsreporter. Ze maken filmreportages van bijeenkomsten en maatschappelijke initiatieven in hun leefomgeving. In de reportage hieronder krijgen de Gouden Mannen bezoek van politici en bestuurders (uit het bedrijfsleven). Khalid vertelt de bezoekers hoe hij door een scheiding in de diepte terechtkwam en hoe het programma hem heeft geholpen om de weg naar zichzelf terug te vinden.

‘Als één van ons de top bereikt, hebben we ‘m allemaal bereikt’

 

Erik Bout, begeleider en voorzitter van Stichting Gouden Mannen, is al jaren betrokken bij Gouden Mannen. Hij vertelt in deze presentatie over het programma en de effecten. Ook vertelt hij over Khalid, die een bergwandeling wilde maken nadat hij het programma had afgerond. Met 25 mannen begonnen ze aan de klim. Vooraf maakten ze een belangrijke afspraak: ‘Als één van ons de top bereikt, hebben we ‘m allemaal bereikt’.

Lees verder

Meer verhalen van de Gouden Mannen

Bekijk in deze visual de Gouden Mannen reis

Lees de handreiking (2021) van het Gouden Mannen programma

afbeelding van Kijk en luister  

Kijk en luister

Om alvast in de weekend vibe te komen, plaatsen we op vrijdag een luister- of kijktip op buurtwijs.nl.